Gwasanaethau Iaith Busnes Geiriau sy'n Cael Eu Manteisio ar Elw

 

Mae iaith yn aml yn cael ei thrin gan fusnesau, gan fod geiriau'n cael eu defnyddio i ddenu gwerthiannau, yn aml heb feddwl am y gwir ddiffiniad.

Dyma ychydig o'r geiriau i edrych amdanynt wrth brynu'ch anrhegion eleni.

 

 

Vintage

Arferai vintage olygu rhywbeth a oedd mewn cyflwr da, yn hŷn na chi'ch hun ac ar un adeg yn gasgladwy. Nawr mae'n golygu unrhyw beth o sinc grubby, ail-law sydd ddim ond ychydig flynyddoedd oed i berygl tân mewn soffa sydd wedi colli ei stwffin. Mae'r gair yn cael ei ecsbloetio cymaint fel bod gwerthwyr yn ei ddefnyddio i ddisgrifio bron unrhyw beth (nad yw'n drydanol) sy'n ail law, ac mae prynwyr diarwybod gwael yn aml yn prynu i mewn i'r duedd.

Shabby Chic

Mae'r duedd dylunio chic ddi-raen mewn gwirionedd yn unrhyw beth ond di-raen. Yn y bôn, mae'n golygu croes rhwng ffabrigau ac addurn nad ydyn nhw'n cyfateb yn llwyr ond sydd rywsut yn dod at ei gilydd. Mae Delio chic dyfnach a di-raen yn golygu cadeiriau breichiau cyfforddus dwfn sy'n llyncu tecstilau person a chyffyrddol sy'n teimlo'n foethus i'r cyffyrddiad. Ymhob dyluniad chic di-raen mae'r ffocws bob amser ar lendid. Gellir ailgylchu bwrdd, gall hyd yn oed fod yn ail law, yn annwyl ac yn hen, ond mae'n dal i fod yn addas at y diben ac mae'n dal i fod yn hynod lân.

Mae gwerthwyr yn defnyddio'r term 'shabby chic' i werthu dodrefn wedi torri, ffabrig wedi'i rwygo, papur wal wedi'i rwygo a mwy, gan ecsbloetio'r geiriau a'r prynwyr sy'n credu'r hype yn llwyr.

Retro

Dylai retro olygu eitemau o arddegau eich rhiant, nid o'ch rhai chi. Mae hyd yn oed eitemau’r 90au yn cael eu hystyried yn retro nawr ac mae hen ddyluniadau erchyll yn cael eu gorfodi ar brynwyr diarwybod.

Trallod

Dylai trallod olygu eitem gwbl weithredol sydd ag arwyddion o draul arferol. Patina ar bren solet efallai, neu farciau cyllell ar floc hen gigydd. Nid yw'n golygu cadeiriau â choesau ar goll neu eitemau peryglus y mae angen eu hatgyweirio cyn bod yn ddiogel i'w defnyddio.

Boutique

Mae gair sy'n creu delweddau o hudoliaeth, tu mewn afloyw a manylion quintessential bach, fel arfer yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio gwesty sy'n fach, yn gyfyng ac sydd ag arddull “hynod” y perchennog ei hun ynghlwm.

Wrth gwrs, ym myd busnes, gellir defnyddio llawer o eiriau er budd gwerthwr. Mewn newyddiaduraeth, mae diffiniadau'n aml yn cael eu defnyddio i greu penawdau sy'n tynnu sylw. Bod yn ymwybodol yw'r cyfan sydd ei angen i ddianc rhag sgamiau iaith.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab