Gair y Flwyddyn Gwasanaethau Iaith Busnes 2018


Gair y Flwyddyn Geiriaduron Rhydychen

Yn dilyn poethder ar sodlau 'hunlun', 'ôl-wirionedd' ac 'omnishambles', mae Geiriadur Rhydychen wedi dyfarnu'r teitl 'Gair y Flwyddyn' i'quaquake '. Mae Geiriaduron Rhydychen yn diffinio'r Gair y Flwyddyn hwn fel 'newid diwylliannol, gwleidyddol neu gymdeithasol sylweddol sy'n deillio o weithredoedd neu ddylanwad pobl ifanc'. Mae defnydd hefyd yn bwysig wrth benderfynu ar yr acolâd uchaf, a gwelwyd cynnydd pum gwaith rhwng daeargryn ieuenctid rhwng 2016 a 2017. Priodolwyd hyn i'r Etholiad Cyffredinol a chynyddu nifer y pleidleiswyr ifanc, sydd yn aml yn uchel eu llais ond yn draddodiadol yn cynrychioli'r ganran isaf o'r y nifer a bleidleisiodd go iawn.

Enillydd 2017: Daeargryn

Fodd bynnag, nid gair newydd mo daeargryn; fe'i bathwyd gyntaf gan olygydd y cylchgrawn Vogue, Diana Vreeland, a'i ddefnyddiodd yn y 1960au i ddisgrifio sut roedd diwylliant ieuenctid ar y pryd yn dylanwadu ar y gerddoriaeth a golygfeydd ffasiwn. Y dyddiau hyn, fe'i defnyddir amlaf i ddynodi ymgysylltiad pobl ifanc â gwleidyddiaeth. Mae'n ymddangos nad yw'r gair eto wedi gwneud y hop ar draws Môr yr Iwerydd i'r UD, lle mae ei ddefnydd yn anaml iawn. Efallai y bydd eto'n dod yn un o'r geiriau hynny, fel 'Atwrnai', a gychwynnodd yn y DU, gan deithio i'r Unol Daleithiau yn ddiweddarach i ddisgyn o'i blaid yn y DU, ac yna ei ystyried yn Americaniaeth amhriodol.

Ffeministiaeth

Cyhoeddodd y geiriadur Americanaidd, Merriam Webster, mai ‘ffeministiaeth’ oedd ei Air y Flwyddyn 2017 gan mai hwn oedd y gair yr ymchwiliwyd iddo fwyaf yn ei eiriadur ar-lein, ac roedd y chwiliadau gwirioneddol am ddiffiniad y gair wedi cynyddu 70% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Mae Merriam Webster wedi diffinio ffeministiaeth fel, '(a) theori cydraddoldeb gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol y rhywiau a (b) gweithgaredd wedi'i drefnu ar ran hawliau a diddordebau menywod'. Mae rhai menywod, wrth ddathlu dylanwad a chydnabyddiaeth y gair hwn a'r cyfan y mae'n sefyll amdano, wedi mynegi lefel o siom bod diffiniad y gair yn dal i gael ei roi fel damcaniaethol yn hytrach na gwirioneddol.

Hwyaden ysgytlaeth

Dyfarnodd Geiriadur Macquarie o Saesneg Awstralia ei lafar y flwyddyn i 'hwyaden ysgytlaeth'. Wedi'i fathu ar Twitter gan y cartwnydd o Awstralia, Ben Ward, ym mis Mehefin 2016, ei ddiffiniad yng Ngeiriadur Macquarie yw, 'person sy'n cael ei ystyried yn gadarnhaol gan y cyfryngau, ond yna darganfyddir bod ganddo rywbeth amheus yn eu cylch sy'n achosi dirywiad sydyn mewn poblogrwydd '.

Gair y Flwyddyn 2018

A fydd emoji ar y rhestr fer neu hyd yn oed yn ennill yr acolâd yn 2018, fel y gwnaeth yn 2015 gyda “Wyneb â Dagrau Llawenydd”. Pa eiriau fydd yn gwneud y rhestr fer ar gyfer Gair y Flwyddyn 2018? Oes gennych chi unrhyw ffefrynnau?https://www.businesslanguageservices.co.uk/general/5447-word-of-the-year-2015/

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab