Gwasanaethau Iaith Busnes Pa iaith ddylwn i ei dysgu? Er gwaethaf goruchafiaeth y Saesneg mewn busnes a diwylliant poblogaidd, efallai y byddwn yn gwneud yn dda cofio mai dim ond 6% o boblogaeth y byd sy'n ei siarad fel mamiaith. Mae manteision dysgu iaith yn hysbys iawn. Yn ogystal â'r holl fuddion arferol o ddysgu sgil newydd, fel y boddhad o ymgymryd â her ac ehangu'ch meddwl, mae'r gallu i gyfathrebu â phobl mewn sawl gwlad a'r posibilrwydd ei fod yn gwneud hynny. yn gohirio'r broses heneiddio yn ogystal â llawer o bwyntiau plws eraill. Fe ysgrifennon ni'r wythnos diwethaf am sut mae dysgwyr sy'n oedolion yr un mor dda, os nad yn well, na phlant wrth godi ieithoedd ac rydym wedi cyhoeddi ffeithlun ar bwysigrwydd ieithoedd yn y gweithle.

Os ydym wedi llwyddo i'ch argyhoeddi y dylech ddysgu iaith, y prif gwestiwn nawr yw pa un i fynd amdano. Ydych chi'n mynd am yr iaith gyda'r nifer uchaf o siaradwyr yn y byd? Mae'r Tseiniaidd teulu o ieithoedd ar frig y bil gyda thua biliwn o siaradwyr a Tsieina yw ail economi fwyaf y byd.  Sbaeneg yn drydydd gyda thua 500 miliwn o siaradwyr a gall gymryd llai o amser i ddysgu na Tsieinëeg. Efallai nad nifer y siaradwyr fydd eich prif faen prawf, fodd bynnag; Mae Bengali yn wythfed o ran niferoedd, ond mae llawer o ieithoedd eraill yn fwy poblogaidd ymhlith dysgwyr.  Almaeneg yn unfed ar ddeg yn unig, ond mae'n arwain y rhestr o ieithoedd y gofynnir amdanynt ar gyfer Prydain cyflogwyr. Os mai cyflogaeth yw eich prif ysgogwr, mae'n dibynnu ar eich diwydiant wrth gwrs; Rwseg gallai fod yn fwy defnyddiol os ydych chi'n gweithio ym maes ynni, Eidaleg os ydych chi'n ganwr opera ac yn Lladin i hanesydd. Efallai y bydd iaith brinnach yn ennill gwell cyfieithydd. Efallai y bydd diddordeb personol yn hytrach na datblygiad gyrfa yn eich sbarduno, ac os felly gallai unrhyw iaith sy'n cymryd eich ffansi fod yr un i chi.

Darllenwch ran 2 o'r swydd hon i ystyried rhai o'r prif ieithoedd efallai yr hoffech fynd i'r afael â nhw.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab