Gwasanaethau Iaith Busnes Cwmni Theatr Cymru Yn Lansio Ap Cyfieithu Mae Theatr lliw Cymru, cwmni theatr o Gymru, yn lansio ap a fydd yn cyfieithu elfennau allweddol perfformiad i'r Saesneg er budd y gynulleidfa. Dyluniwyd yr ap i alluogi defnyddwyr ffonau clyfar nad ydynt yn siarad Cymraeg i ddilyn elfennau allweddol o'r cynhyrchiad, gan ehangu eu sbectrwm o gwsmeriaid yn y pen draw. Ariannwyd yr ap, o'r enw Sibrwd, sy'n golygu sibrwd yn Gymraeg, gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Cyngor Celfyddydau Cymru ac elusen Nesta.

Ar hyn o bryd, mae isdeitlo, sugno a chapsiynu yn gyffredin yn ystod operâu a pherfformiadau theatr lle mae'r ieithoedd llafar neu ganu yn Eidaleg neu Ffrangeg. Mae'r rhain fel arfer yn cael eu dangos uwchben y ddrama ei hun, gan sgrolio mewn amser gyda deialog lafar ar sgrin. Mae dulliau llai traddodiadol hefyd wedi cynnwys yr AirScript, technoleg a ddyluniwyd gan Cambridge Consultants yn 2009, a oedd yn sgrolio trwy gapsiynau ar ddyfais llechen llaw mewn sawl iaith wahanol. Gallai ap Sibrwd o bosibl ddechrau disodli'r hen ddulliau hyn wrth i Carys Ifan, cynhyrchydd gweithredol yn Theatrwyo Cymru, nodi “rydym yn edrych yn bendant tuag at y farchnad ryngwladol”. Fodd bynnag, mae p'un a fydd yr ap yn gwbl awtomataidd ai peidio, mantais benodol dros ei ragflaenwyr, yn parhau i fod yn aneglur.

Bydd ap Sibrwd yn cael ei brofi yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, (am ragor o wybodaeth, darllenwch ein blogbost yma), sy'n dechrau ddydd Sadwrn 2nd Awst. Yn ddigon addas, bydd yn ystod perfformiad 'Dyles Eileen', drama wedi'i seilio ar yr ymgyrchydd Cymraeg, Eileen Beasley.

Yna bydd yr ap yn cael ei ymddangosiad cyntaf yn swyddogol ym mis Medi gyda'r ddrama 'Chwalfa' ym Mangor, Gwynedd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab