Gwasanaethau Iaith Busnes Mae emynau Cymru yn ymfalchïo yn eu lle ar deledu Prydain

Sicrhaodd côr bechgyn Cymru, Only Boys Aloud, y trydydd safle yn rownd derfynol fawreddog Britain's Got Talent. Ar ôl deffro'r beirniaid gyda'u cyflwyniad o Calon Lân (Pure Heart), un o emynau mwyaf poblogaidd Cymru, yn ystod eu hymddangosiad cyntaf ar y sioe dalent hynod boblogaidd, canodd Only Boys Aloud emyn arall yn Gymraeg yn y rownd gynderfynol, y tro hwn creu argraff gyda Gwahoddiad (Gwahoddiad). Calon Lân unwaith eto a symudodd y beirniaid a'r gynulleidfa i'w pleidleisio i'r trydydd safle ar gyfer y rownd derfynol.

Dim ond Boys Aloud a allai fod wedi penderfynu canu caneuon pop yn hawdd, neu ganu yn Saesneg, gyda'r nod o gael mwy o bleidleisiau, ond roeddent yn driw i'w gwreiddiau ac yn falch o hen ffefrynnau'r capel a'r rygbi.

Ffurfiwyd y côr ychydig wythnosau cyn Eisteddfod Genedlaethol Ebbw Vale (gŵyl ddiwylliannol) 2010. Fe wnaethant ddilyn yn ôl troed y côr oedolion Only Men Aloud a oedd wedi dod yn ail mewn cystadleuaeth côr teledu o'r blaen, gan golli yn y diwedd i Gymraeg arall. côr. Mae gan Gymru'r dwysedd uchaf o gorau llais gwrywaidd unrhyw le yn y byd, wedi'i gysylltu â diwydiant trwm yn ogystal â thraddodiadau canu y capeli a chystadlaethau eisteddfod, ond mae eu haelodau'n heneiddio. Mae Only Men Aloud ac Only Boys Aloud yn ceisio gwyrdroi'r dirywiad hwn ac ysbrydoli dynion a bechgyn iau i ganu. Mae hefyd yn gyfle i bobl ifanc o ardaloedd cymharol ddifreintiedig ddatblygu eu hyder a'u hymdeimlad o gyfrifoldeb trwy eu hymrwymiad i'r côr.

Nododd Simon Cowell fod Calon Lân wedi cyffwrdd ag ef er nad oedd erioed wedi ei glywed o'r blaen ac na allai ddeall gair.

Calon Lân yw 'calon bur' ac mae'n pwysleisio pwysigrwydd cael calon bur yn hytrach nag unrhyw faint o gyfoeth neu harddwch; nid yr union werthoedd sy'n gysylltiedig â phobl ifanc yn eu harddegau sydd ag obsesiwn enwogion y dyddiau hyn.

Gwahoddiad (Gwahoddiad), a elwir hefyd gan ei linell gyntaf 'Mi glywaf dyner lais' (clywaf dy lais croeso), credir yn aml ei fod yn emyn Cymraeg, ond mewn gwirionedd fe'i hysgrifennwyd yn Saesneg gan Americanwr a'i gyfieithu i'r Gymraeg yn ddiweddarach. Gyda’i neges o bŵer achubol cariad a maddeuant Duw, fe drawodd gord â chynulleidfaoedd Cymru’r Diwygiad a daeth yn hynod boblogaidd.

Er i’r bechgyn ddod yn drydydd, gan golli allan i Ashleigh a Pudsey, y ferch a’r ci dawnsio a gymerodd y lle cyntaf, mae yna alwadau nawr iddyn nhw berfformio yn y Gemau Olympaidd, ac mae’n sicr nad dyma’r olaf rydyn ni wedi’i weld na wedi clywed am y bobl ifanc dalentog hyn.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab