Gwasanaethau Iaith Busnes Rhaglen hanes Cymru wedi'i darlledu i gartrefi'r DU Y gwanwyn diwethaf, darlledodd BBC Cymru gyfres o'r enw Stori Cymru crynhoi'r hanes Cymru o'r cyfnod cyn-hanesyddol i'r 21st Ganrif. Cafodd y gyfres nodedig, a gyflwynwyd gan y newyddiadurwr Huw Edwards, dderbyniad da yng Nghymru, gyda thua 400,000 o wylwyr, yn enwedig gan mai hon oedd y gyntaf o'i bath. Croesawodd pobl Gymru ar hanes “Brenhinoedd a Brenhines Lloegr” ac a oedd yn teimlo eu bod yn cael eu hamddifadu o’u hanes eu hunain yn yr ysgol y gyfres â breichiau agored. Fodd bynnag, roedd llawer yn galaru am y ffaith na chafodd ei ddangos ledled y DU ac felly nad oedd yn hygyrch i alltudio Cymry yng ngweddill y DU neu dramor trwy BBC cebl neu loeren, yn anad dim oherwydd bod cysylltiadau Cymru â'r byd y tu allan yn un o'r themâu'r gyfres. Cywirwyd hyn ym mis Hydref pan ddarlledwyd y gyfres ledled y DU.

Er gwaethaf ei boblogrwydd, Stori Cymru denodd feirniadaeth yn ogystal â chanmoliaeth gan y cyhoedd. Fel y gellir disgwyl, roedd rhai pobl o Gymru a oedd eisiau bwyd am y math hwn o gyfresi yn siomedig nad oedd eu hardaloedd eu hunain yn cael cymaint o sylw ag y byddent wedi'i hoffi, roedd eraill yn gresynu bod rhai ffigurau neu symudiadau pwysig fel adfywiad Methodistaidd 1904 wedi'u hanwybyddu neu eu sgleinio drosodd a bod rôl menywod yn cael ei hanwybyddu. Pan fydd 30,000 o flynyddoedd o hanes yn cael ei gyddwyso i raglenni 6 awr o hyd, mae'n amlwg bod angen blaenoriaethu rhywfaint ac nid oedd pawb yn cytuno â'r dewisiadau, er enghraifft i gael dwy neu dair rhaglen yn canolbwyntio ar ddiwydiannu, tra bod y bennod gyntaf wedi ceisio ymdrin â'r cyfnod o Arglwyddes Goch Paviland trwy'r Cyfnod Rhufeinig i Rhodri Mawr (Rhodri Fawr) yn y 9th Ganrif mewn un awr.

Er bod y Cymraeg nid oedd y ffocws, ymdriniwyd â rhai o'r eiliadau pwysig yn hanes yr iaith, megis cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg ym 1588, Deddf Undeb â Lloegr ym 1536, brad y Llyfrau Glas ym 1847 a'r Welsh Not dilynodd hynny ynghyd â'r dirywiad yng nghyfran y siaradwyr yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.

Mae'r Stori Cymru yw'r gyfres deledu fawr gyntaf sy'n ymroddedig i hanes Cymru ers hynny Mae gan y Ddraig Dau Dafod a wnaed gan HTV bum mlynedd ar hugain yn ôl. Fodd bynnag, nid oes angen i'r rheini sy'n awyddus am fwy o addysg yng Nghymru aros chwarter canrif arall fel y gall Gwasanaethau Iaith Busnes ei gynnig Hyfforddiant Cymraeg gyda phwyslais arbennig ar ddiwylliant. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion penodol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab