Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Cymraeg yn iaith hyfryd a barddonol sy'n aros i gael ei hailddarganfod Dechreuodd nifer y siaradwyr Cymraeg ostwng ychydig wedi canol y 19th ganrif. Er bod yr iaith yn mwynhau adfywiad, nid yw'n ddigon o hyd i adfywio'r iaith hardd hon yn llawn. Yn 2006, roedd tua 57 y cant o'r boblogaeth yng Nghymru yn siarad y Gymraeg i lefel rhugl. Yn 2011, roedd gan yr iaith a oedd wedi swyno JRR Tolkien a’i hysbrydoli wrth grefftio’r iaith elfaidd ar gyfer trioleg The Lord of the Rings oddeutu 562,000 o siaradwyr, sef 15 y cant o gyfanswm y boblogaeth. Yn ddiddorol, Cymraeg yw'r de jure iaith swyddogol yng Nghymru tra nad oes gan y Saesneg ond a de facto statws swyddogol.

Hanes y Gymraeg

Cymraeg, i'w siaradwyr, yw'r Cymraeg, aelod o'r teulu Llydaw o ieithoedd Celtaidd a ymddangosodd gyntaf yn ystod y 6th ganrif. Dechreuodd ei esblygiad o'r Prydeinwyr, sef iaith Geltaidd y Brythoniaid hen. Dechreuodd ddarnio yn yr Oesoedd Canol Cynnar oherwydd gwahaniaethau mewn tafodiaith, gan arwain at ffurfio Cymraeg, Cernyweg, Llydaweg a Chumbic (bellach wedi diflannu), er nad oedd yn eglur sut y daeth y Gymraeg yn iaith benodol.

Yr wyddor Gymraeg

O'i gymharu â Saesneg Safonol, mae gan Gymraeg 21 cytsain a 7 llafariad (a / e / I / o / u / w / y. Mae ganddo 13 diphthongs ac mae ei gytsain yn cynnwys y llythrennau Ch / Dd / Ff / Ll / Ng / Rh / a Fodd bynnag, nid oes ganddo'r llythrennau J / K / Q / V / X a Z yn swyddogol, ond yn dal i ddod o hyd iddynt mewn geiriau wedi'u mewnforio! Mae hynny oherwydd bod yna adegau pan nad oes llythyr Cymraeg addas ar gael.

Ynganiad yr Iaith Gymraeg

Os edrychwch ar y Gymraeg ysgrifenedig, gallai ymddangos yn eithaf brawychus a byddech yn meddwl ei bod yn amhosibl hyd yn oed ceisio darllen yr iaith, heb sôn am ei siarad. Y gwir, fodd bynnag, yw bod ei sillafu yn ffonetig ac yn rheolaidd. Mae pob llythyren yn Gymraeg yn cael ei ynganu, gan ganiatáu i wrandawyr ddeall a gwahaniaethu'r geiriau.

Mae Cymraeg yn iaith sy'n aros i gael ei hailddarganfod a'i hadnewyddu. Yng ngeiriau JRR Tolkien, “Mae'r Gymraeg o'r pridd, yr ynys hon, uwch iaith dynion Prydain; ac mae’r Gymraeg yn brydferth. ”

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab