Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Cynulliad Cymru yn pasio bil iaith ar ei ddefnydd ei hun o'r Saesneg a'r Gymraeg

Ddoe, 4 Hydref 2012, pasiodd Cynulliad Cymru fil yn gwneud Saesneg a Chymraeg yn ieithoedd swyddogol y Cynulliad. Nid yw'r Cynulliad yn atebol i'r Mesur iaith Gymraeg 2010 a wnaeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru ac sy'n gorfodi cyrff cyhoeddus a chwmnïau preifat mawr i ddarparu gwasanaethau ynddo. Mae Bil Cynulliad Cymru ei hun a basiwyd ddoe yn sicrhau y bydd trafodion y sesiynau llawn yn cael eu cynhyrchu yn y ddwy iaith ac yn ymgorffori hawl unrhyw un sy'n cymryd rhan yn nhrafodion y Cynulliad i wneud hynny yn y naill iaith neu'r llall. Mae'r BBC yn adrodd y Llywydd Rosemary Butler yn nodi na ellir cwestiynu “ymrwymiad y Cynulliad i’r Gymraeg mwyach”. Fodd bynnag, trechwyd y gwelliannau arfaethedig i gynhyrchu adroddiadau dwyieithog o bwyllgorau a chyfarfodydd eraill, gan adael amheuwyr ymgyrchwyr iaith ynghylch gwir ymrwymiad y ddeddfwrfa i ddwyieithrwydd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab