Gwasanaethau Iaith Busnes Eisiau'ch Tywydd yn Gymraeg?

Ar 1 Chwefror daeth y Swyddfa Dywydd (y Daroganydd Tywydd Cenedlaethol ar gyfer y DU) lansiodd ragolygon y tywydd yn Gymraeg ac yn yr Aeleg, yn ogystal â'r Saesneg, ar ei wefan 'Dyfeisio'. Mae hwn yn symudiad beiddgar a chyffrous, gan gynyddu hygyrchedd i amcangyfrif o 600,000 o siaradwyr Cymraeg a 58,000 o siaradwyr Gaeleg ledled y wlad.

Bydd y cynnwys iaith yn cynnwys diweddariadau a rhybuddion rownd y cloc ar gyfer lleoliadau ledled y DU, gan ddarparu cyfleoedd i siaradwyr brodorol a dysgwyr ddefnyddio a bod yn agored i'r ieithoedd ym mywyd beunyddiol.

Dywedodd Iain Forsyth, Pennaeth y Gwasanaeth Tywydd Cyhoeddus yn y Swyddfa Dywydd: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni nawr yn gallu darparu rhagolygon y tywydd yn Gymraeg a Gaeleg. Daw’r datblygiad diweddaraf hwn yn dilyn rhyddhau’r teclyn tywydd Cymraeg yn hwyr y llynedd. ”

Mae'r teclyn tywydd yn gymhwysiad lle gall gwefannau eraill ymgorffori rhagolwg o'r Swyddfa Dywydd yn eu tudalen, gan ganiatáu i berchnogion gwefannau ffrydio'r cynnwys hwn yn ddi-dor yn y naill iaith neu'r llall. Disgwylir i fersiwn Gaeleg o'r teclyn gael ei lansio yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab