Mae ymgyrchwyr OES yn dathlu yng Nghaerdydd a ledled Cymru heddiw ar ôl i bobl Cymru gyflwyno ymateb YDW clir i’r cwestiwn ar roi pwerau deddfu sylfaenol i Gynulliad Cymru. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y bydd gan y Cynulliad yr hawl i ddeddfu yn y meysydd sydd o dan ei gyfrifoldeb heb basio trwy San Steffan i ofyn am y pŵer i wneud hynny fesul achos. Pleidleisiodd 63.5% 'ie' o'i gymharu â 36.5% dros 'na'.
Fel y rhagwelwyd, roedd y nifer a bleidleisiodd yn isel ar oddeutu 35%.
Ni fydd canlyniad y refferendwm yn arwain at bwerau codi treth nac at bwerau tebyg i rai Senedd yr Alban, ond yn ôl cefnogwyr, bydd penderfyniadau sy’n effeithio ar fywydau pobl Cymru yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Dywed Gwasanaethau Iaith Busnes Cymru OES yn Refferendwm y Cynulliad

www.bbc.co.uk.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab