Gwasanaethau Iaith Busnes Iaith Weledol - Y Geiriadur yn Ein Meddwl

Mae ein dealltwriaeth o'r ymennydd wedi tyfu'n aruthrol yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf, gyda darganfyddiadau'n cael eu gwneud yn gyflym sy'n rhoi mewnwelediad inni i feysydd fel canfyddiad, gwybyddiaeth ac iaith. Cyfathrebu di-eiriau yw iaith weledol yn y bôn, lle mae delweddau a chodau wedi'u cronni mewn banc cof y gellir ei gofio hefyd.

Mae'r defnydd o eiriau, ymadroddion a lluniau byrrach wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd yn y cyfnod modern, gyda chyfangiadau yn dod yn norm wrth i wefannau fel Twitter fynnu terfyn cymeriad bach. Mae cadw pethau'n fyr, yn syml ac yn gryno bob amser wedi cael ei ystyried fel y dull cyfathrebu gorau, yn ôl i'r amser pan anfonwyd telegramau yng nghod Morse. Heddiw mae gennym chwyldro Rhyngrwyd a ffôn clyfar, sydd wedi'i gyplysu â thechnoleg sgrin gyffwrdd fel y norm. Mae eiconau bach wedi cymryd drosodd yn gyflym fel y ffordd orau o gyfleu pwnc cyfan.

Mae'n rhaid i ni edrych ar yr eiconau safonol sydd wedi'u cynnwys ar iPhone, er enghraifft, i ddeall hyn yn haws. Mae'r eicon e-bost yn amlen sy'n cynrychioli'r modd traddodiadol a ddefnyddiwyd ers canrifoedd ledled y byd. Gall symbol, yn union fel darn o waith celf neu fraslun, dorri'r rhwystrau iaith a chyfleu ystyr sy'n gyffredinol. Defnyddir y ddelwedd cogiau a gerau a ddefnyddir ar gyfer 'Gosodiadau' ar draws llwyfannau gan ei bod yn cynrychioli mecaneg yr hyn sy'n gyrru'r ffôn clyfar neu'r dabled mewn gwirionedd. Mae'n dwyn i gof ddelweddau o hen systemau mecanyddol y mae'r byd wedi dod mor gyfarwydd â nhw, a nawr mae hyd yn oed swyddogaethau cerddoriaeth yn cael eu symboleiddio gan nodyn bar sengl clasurol.

Mae dylunwyr yn aml yn defnyddio cangen o semioleg - o'r gair 'semanteg' - o'r enw Product Semiotics. Dyma'r astudiaeth o arwyddion a delweddaeth sy'n cyfleu ystyron penodol wrth eu gweld; mae neidr yn ennyn ofn ond mae cath fach yn dynodi chwareusrwydd. Mae delweddau penodol yn cael eu cloi yn ein meddyliau, felly gallwn eu dwyn i gof yn hawdd trwy gysylltiad - swigen siarad ar gyfer nodweddion negeseuon a set law blaen o'r ffôn gwreiddiol ar gyfer galw. Mae ein hymennydd yn adeiladu eu rhai eu hunain geiriaduron gweledol wrth i ni heneiddio, ac mae mwyafrif y blaned yn dal yn ddigon ifanc i gofio amlenni a stampiau.

Credai’r athronydd o Awstria, Wittgenstein, ein bod yn storio’r gwasgnodau gweledol hyn yn ddwfn o fewn yr ymennydd, ond mewn teuluoedd yn hytrach na lluniau unigol; mae'r gair 'gêm', er enghraifft, yn dod ag ystyr i dermau fel gêm eiriau, Gemau Olympaidd, gemau pêl a gemau bwrdd. Gellir nodi rhai nodweddion sy'n caniatáu inni ddosbarthu gwrthrychau yn ein hymennydd, felly mae defnyddio symbol yn debygol o ennyn ymateb emosiynol a deallusol; er enghraifft, mae apiau teithio yn aml yn defnyddio adain awyren neu gynffon awyren fel symbol y gellir ei adnabod yn awtomatig fel hedfan neu archebu tocynnau.

Bathwyd ffactor o'r enw graffeg gan seicolegwyr yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac er nad yw wedi dal ymlaen mewn iaith bob dydd, mae'n tynnu sylw at bwysigrwydd y gwerthoedd gweledol, rhifiadol a llythrennedd gyda'i gilydd. Mae'r ffactorau hyn yn gweithio i roi rhywbeth inni y tu hwnt i'r hyn y mae anifeiliaid yn gallu ei wneud o ran cyfathrebu, a bydd dylunwyr yn parhau i weithredu'r dyluniadau clasurol rydyn ni wedi tyfu mor gyfarwydd â nhw. Ond beth fydd y symbolau 'normal' ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab