Gwasanaethau Iaith Busnes Stanley Unwin & #039; s Iaith Gomig: Unwinese

Stanley Unwin: Cyrchwyd 12/08/2018 http://shootingparrots.co.uk/2018/05/30/u-is-for-stanley-unwin-2/

 

Gobbledygook

Y ffilm, Chitty Chitty Bang Bang, yn enwog am lawer o bethau, yn anad dim y car, ond mae'n cynnwys actor penodol sy'n ymddangos fel petai'n siarad mewn gobbledygook ac nad yw'r actor yn neb llai na Stanley Unwin. Gobbledygook yn cael ei diffinio fel iaith sydd naill ai'n annealladwy neu'n ddiystyr, ond nid yw hynny'n cwmpasu ffurf benodol lleferydd Unwin.

Gyrfa Stanley Unwin

Datblygodd Stanley Unwin ei iaith ei hun a enwodd yn Unwinese a daeth yn eithaf enwog amdani, gan ymddangos mewn llawer o gynyrchiadau eraill ar y llwyfan a'r sgrin. Dechreuodd Unwin fel gohebydd radio yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan fu'n gweithio i Uned Adrodd Rhyfel y BBC o tua 1944 ymlaen. Daeth datblygiad damweiniol ar ôl y rhyfel pan oedd Unwin yn yr Aifft yn recordio cyfres o sioeau gyda'r digrifwr mawr, Frankie Howerd. Pan aeth Howerd yn sâl ar y funud olaf, gwthiwyd Unwin ar y llwyfan a dywedwyd wrtho “am wneud tro”; felly dechreuodd yrfa a fyddai’n ei weld yn ymddangos mewn llawer o gynyrchiadau mawr.

Unwinese

Mae Unwinese yn ffurf lygredig o Saesneg lle mae rhai geiriau yn aros yr un fath, tra bod eraill yn cael eu cymysgu a'u newid. Mae'n eithaf cymhellol gwrando arno, oherwydd mae'r defnydd o eiriau 'normal' (am ddiffyg gair gwell) yn denu'r gwrandäwr i gredu ei fod yn gallu deall yr hyn sy'n cael ei ddweud. Yn wir, mae'n sicr yn bosibl cael canolbwynt y sgwrs er nad yw'n hollol ei dilyn. Rhaid i hwn fod yn un o'r achlysuron ysblennydd hynny pan fydd un yn fwy gwybodus ond dim un doethach.

Plentyndod Stanley Unwin

Disgrifiodd Unwin ddatblygiad cynnar unwinese fel bachgen bach. Nid yw'n anarferol i rieni plant ifanc, a'r plant eu hunain, ddatblygu rhywbeth o'u hiaith eu hunain neu, o leiaf, defnyddio geiriau penodol i ddisgrifio pethau allweddol. Mae Unwin yn adrodd mai ei fam oedd ei ysbrydoliaeth gynnar pan ddywedodd hi wrtho unwaith wrth iddyn nhw gerdded adref ei bod hi, “wedi cwympo drosodd ac yn pori ei gliniaduron”. Mae'r teimlad yn glir, a'r mynegiant yn nonsensical ac yn rhyfedd ar yr un pryd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab