Gwasanaethau Iaith Busnes Mae ymgeisydd UKIP yn camu i lawr fel cadeirydd y grŵp ar y dde eithaf

Nid yw UKIP bob amser wedi cael y lwc orau gyda'i ymgeiswyr, sy'n ymddangos fel pe baent yn achosi dadl ble bynnag maen nhw'n mynd. I blaid sy'n gwneud cais am lywodraeth, maent wedi cael trosiant llethol o wleidyddion sydd wedi cael eu taflu allan o'r grŵp oherwydd materion yn amrywio o sylwadau hiliol i dwyll.

Roedd y digwyddiad diweddaraf yn cynnwys ymgeisydd UKIP, Christopher Gillibrand, sy'n gobeithio ennill cadair yn etholaeth Cymru Dwyfor Meirionnydd. Datgelodd gwefan newyddion ar-lein boblogaidd, WalesOnline, yn ddiweddar fod Mr Gillibrand yn ffigwr allweddol yn y sefydliad o'r enw Traditional Britain Group (TBG). Mae'r blaid dde-dde hon wedi bod yn hysbys yn y gorffennol am fewnfudwyr sy'n llithro ac annog casineb hiliol, gan gyfaddef yn agored y dylid dychwelyd pobl liwiedig Prydain i'w gwlad wreiddiol.

Roedd un ddynes yn benodol, Doreen Lawrence, yn darged i'r grŵp trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mae hi'n fam i'r arddegau a lofruddiwyd, Stephen Lawrence, ac mae hi bellach yn eistedd yn Nhŷ'r Arglwyddi. Mynegodd swydd ar Facebook yn 2013 gan TBG y farn y dylid dychwelyd Doreen Lawrence, ynghyd â thrigolion eraill Prydain Affrica a Charibî, i’w mamwlad frodorol. Mae golygfeydd fel hyn yn profi'n wenwynig i bleidiau gwleidyddol, yn enwedig i UKIP.

Dywedodd Simon Brooks, protestiwr a darfu ar gyfarfod UKIP yng Nghymru yr wythnos diwethaf, ei fod yn ‘anhapus iawn’ ynglŷn â’r cysylltiad rhwng yr ymgeisydd a’r grŵp radical ac yn galw am gael ei symud. Mae'r blaid Gymraeg, Plaid Cymru, hefyd wedi dweud bod barn y TBG yn 'grotesg', gan ychwanegu nad oedd croeso iddyn nhw yn y wlad. Daw wrth i UKIP wneud cynlluniau i lansio ei faniffesto etholiad, sydd wedi'i gyfieithu i'r Gymraeg er mwyn cyrraedd cynulleidfa ehangach yng Nghymru a'r Alban.

Mae’r ymchwiliad i Mr Gillibrand hefyd wedi llusgo ymgeisydd UKIP, David Soutter, i’r ddadl, wrth iddi ddod i’r amlwg iddo ddal aelodaeth gyda’r TBG tan ddwy flynedd yn ôl. Ers hynny, mae dau ymgeisydd UKIP wedi dadgysylltu eu hunain gyda’r grŵp asgell dde, gyda llefarydd yn dweud nad oedd ganddyn nhw unrhyw beth i’w wneud â swyddi maleisus Doreen Lawrence nac unrhyw rai eraill. Fe ddaeth yr Aelod Seneddol Ceidwadol, Jacob Rees-Mogg, ar dân yn fyr hefyd am roi araith mewn cynhadledd TBG ym mis Mawrth, gan honni wedi hynny nad oedd wedi deall credoau’r grŵp yn llawn, a oedd yn ymddangos yn gyfreithlon ar y dechrau.

Mae Chris Gillibrand bellach wedi rhoi’r gorau i’r TBG ar ôl gwasanaethu blynyddoedd fel un o’r is-lywyddion, gan ddweud ei fod yn condemnio natur swyddi gan rai aelodau. Efallai na fydd yn ddigon argyhoeddi rhai pleidleiswyr UKIP serch hynny, gan mai dim ond y llynedd y siaradodd mewn cynhadledd yn tynnu sylw at fanteision a manteision Front National Marine Le Pen yn Ffrainc.

Pe na bai WalesOnline wedi datgelu’r cysylltiad rhwng Gillibrand a’r TBG, mae’n debygol iawn y byddai’r stori hon wedi mynd heb i neb sylwi tan ar ôl yr etholiad, gyda Gillibrand yn aros yn y safle uchaf o fewn y sefydliad asgell dde hwn. Mae UKIP yn tynhau’r llong wrth i’r etholiad agosáu, ond mae’n ymddangos y gallai fod mwy o sgerbydau yn y cwpwrdd sy’n debygol o gael eu datgelu nawr ein bod mor agos at 7th Mai.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab