Gwasanaethau Iaith Busnes Bydd Cyfieithiad Twitter yn Helpu Plu Busnesau i Diroedd Tramor Mae mynd yn fyd-eang yn haws nag erioed yn ein hoes Rhyngrwyd, a'r dyddiau hyn mae llawer o fusnesau'n dechrau targedu'r byd. Mae galw byd-eang ar rai ar ddamwain, gan fod darpar gleientiaid dramor yn cysylltu â'u gwefannau neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Yn y DU, mae'r ystod o ieithoedd sy'n cael eu defnyddio bob dydd yn dod yn fwy a mwy amrywiol, gan ei gwneud hi'n bwysicach nag erioed ein bod ni'n dysgu o leiaf hanfodion iaith arall i gadw sianeli cyfathrebu ar agor. Ym myd busnes, yr allwedd i wasanaeth da i gwsmeriaid yw siarad yr un iaith; heb hyn, mae hyd yn oed y bwriadau gorau yn cael eu rhwystro.

Mae twf Twitter wedi arafu yn ddramatig yn hwyr ac maen nhw'n awyddus i gael mwy o fusnesau i ymuno. Maen nhw'n gobeithio gwrthweithio'r dirywiad hwn trwy gynnig gwasanaethau iaith. Bydd y gwasanaethau newydd hyn yn helpu pobl i gyrraedd marchnadoedd tramor, i dargedu pobl yn ôl iaith neu leoliad, ac i gael eu hystyried yn gyfarwydd yn eu dewis iaith. Maen nhw'n gobeithio y bydd hyn yn denu mwy o hysbysebwyr, ond maen nhw'n cyfyngu'r arlwy iaith i ugain. O ystyried bod dros 7,000 o ieithoedd yn cael eu siarad ledled y byd, mae hyn yn ymddangos fel cwymp yn y cefnfor.

Gallai'r cynllun hwn fod yn fuddiol i dwf byd-eang; fodd bynnag, gyda chyfyngiadau o'r fath ar yr ieithoedd sy'n cael eu cynnig, efallai y bydd yn gwella cyfathrebu yn y wlad lle mae'r hysbysebwr wedi'i leoli.

Dylai hysbysebu mewn sawl iaith fod yn norm, gan ei bod yn anghyffredin bod unrhyw wlad yn siarad un ar ei phen ei hun. Byddai hyn hefyd yn annog pobl ifanc ac oedolion i ddysgu iaith arall, na all fod yn beth drwg cyn belled ag yr ydym ni yn y cwestiwn.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab