Cyfieithwyr Gwasanaethau Iaith Busnes - Ydyn ni'n robotiaid? Mae rhifyn Awst / Medi 2010 o The Linguist, y cylchgrawn a gyhoeddwyd gan Sefydliad yr Ieithyddion, yn cynnwys erthygl ddiddorol iawn yn trafod, ymhlith materion eraill, lefel y gydnabyddiaeth a fwynhawyd (neu beidio) gan cyfieithwyr, yn dibynnu ar ble maen nhw wedi'u lleoli. I ddyfynnu’r Ieithydd: “Mae rôl y cyfieithydd yn cael ei pharchu’n fwy yn Sgandinafia a’r gwledydd Baltig, er enghraifft, nag yn y DU, lle mae llai o werthfawrogiad o’r sgil dan sylw a thueddiad i’w weld fel ymarfer mecanyddol yn unig . ”

Er fy mod wedi fy nghythruddo i ddarllen, eto, sylw o'r fath natur, ni allaf ddweud fy mod wedi fy synnu o gwbl mai dyma'r agwedd sy'n bodoli yn y DU, lle mae'r Saesneg yn dal i gael ei hystyried yn brif iaith; felly pam trafferthu gydag un arall? Gofynnwyd i ni gymaint o weithiau yn BLS a allem gyfieithu, dyweder, 15,000 o eiriau mewn dau ddiwrnod! Oni fyddai awdur y 15,000 o eiriau hyn wedi treulio llawer hirach yn eu hysgrifennu yn y lle cyntaf, yn gweithio ar y dewis o eiriau, y syniadau a gyfleuwyd, yr edefyn rhesymeg yn tywys y syniadau yn y testun a'r arddull gyffredinol?

Pam, felly, na fyddai cyfieithydd yn cael yr un ystyriaeth ac yn cael amserlen weddus i wneud yr cyfieithu cyfiawnder? Oni ddylid ystyried bod cyfieithiad yn ddogfen ategol sy'n gwella allforio strategaeth, er enghraifft, yn hytrach na rhywbeth yn rhuthro ar y funud olaf; drwg angenrheidiol?

Mae ystyried gwaith y cyfieithydd fel 'ymarfer mecanyddol yn unig' nid yn unig yn gysyniad gwallus, mae hefyd yn un peryglus. Yn sicr nid yw'n ymarfer sydd, yn ôl diffiniad, yn golygu dril, ymarfer neu weithgaredd hyfforddi; mae gan gyfieithiad nod busnes pwrpasol a bywyd go iawn, proffesiynol. O ran 'mecanyddol', hyd y gwn i, nid yw peiriannau'n cwestiynu amwysedd, yn edrych i mewn i naws cysyniad technegol nac yn rhyngweithio â chwsmer yn ysbryd cydweithredu a chymorth. Rydym eisoes wedi trafod peryglon cyfieithu peiriannau. Mae gan gyfieithydd proffesiynol da feddwl chwilfrydig, y gallu i wneud ymchwil, i ofyn am esboniadau, i gysylltu â thimau eraill, i ddarparu cynnyrch o safon, yn rhydd o amwysedd, yn gywir, yn lleol ac yn hawdd ei ddarllen.

Mae gen i freuddwyd hynny un diwrnod byddwn yn cael galwad ffôn yn BLS, gyda’r ymchwiliad canlynol: “Rydym yn lansio cynnyrch newydd mewn pum gwlad; ar ba gam sydd angen i chi gymryd rhan yn y prosiect? A allwn ni gwrdd i drafod ein gofynion a diffinio amserlen addas? ”

Yma yn BLS byddwn bob amser yn ymdrechu i weithio mor gyflym ag y gallwn i chi, ond mae ansawdd yn gofyn am amser, fel y gallwn fynd trwy'r camau angenrheidiol - dadansoddi testun ffynhonnell, cyfieithu, prawfddarllen, adolygu a golygu. Dim ond wedyn y gallwn anfon y cynnyrch gorffenedig o safon sydd ei angen arnoch chi fel cwsmer.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab