Cyfieithu Enghreifftiau HowlerGwasanaethau Iaith Busnes Cyfieithu Howler yr Wythnos

Mae cyfieithu gwael yn amlwg yn niweidiol iawn i unrhyw fusnes, ond mae yna rai sydd wir yn goglais yr asgwrn doniol. Os byddai'n well gennych i'ch busnes wneud penawdau ar gyfer rhywbeth heblaw cyfieithiad yn methu, arhoswch ymhell oddi wrth gyfieithiadau cyfrifiadurol awtomatig.

“Mae gen i strap arna i, abwyd noeth yw hwn”

Tystiolaeth neges destun wedi'i chyfieithu gan y bargyfreithiwr, Mark Paltenghi, yn y llys fel:

“Mae gen i gwn ac mae hyn yn beryglus iawn.”

[Ffynhonnell: Mail on Sunday]

Cadwch lygad am enillydd howler cyfieithu yr wythnos nesaf. Mae croeso i chi ychwanegu eich un chi a gallwn adeiladu rhai o'r enghreifftiau mwyaf di-flewyn-ar-dafod pan aiff cyfieithu o'i le, p'un ai trwy beiriant neu ddynol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab