Gwasanaethau Iaith Busnes Chwythu cyfieithu - o ddigrif i dramgwyddus llwyr Weithiau hyd yn oed gyda'r bwriadau gorau, nid yw pethau'n troi allan yn ôl y disgwyl. Mae llawer o gwmnïau mewn ymgais eiddgar i ymgysylltu â'u cwsmeriaid rhyngwladol wedi cyfieithu eu sloganau a'u deunyddiau marchnata nad ydynt, yn anffodus, wedi cael yr un cyseiniant fel y fersiwn Saesneg wreiddiol.

Gadawodd y gadwyn goffi enwog, Starbucks, gwsmeriaid yn eu cangen Gymreig yn Aberystwyth yn ddryslyd braidd gan eu harwyddion newydd a gyfieithwyd i'r Gymraeg. Ni allai cariadon coffi wneud yn iawn ystyr rhai o'r arwyddion gan nad oeddent yn gwneud llawer o synnwyr. Darllenodd un neges: “mae ein coffi rhost melyn yn ysgafn o gorff ac yn blasu ein coffi i'r mwyaf hawdd i'w yfed”. Ymddiheurodd llefarydd Cyfathrebu Starbucks i gwsmeriaid am yr hyn a elwir yn 'typos' ac addawodd y byddent yn cael eu cywiro'n brydlon.

Gorfodwyd corfforaeth adnabyddus arall, banc HSBC, i sgrapio eu slogan hysbysebu 'Assume Nothing' gan fod y cyfieithiad a anelwyd at eu cleientiaid di-Saesneg yn nonsensical; yn lle hynny y neges oedd yn cael ei chyfleu oedd 'Gwneud Dim'. Gorfodwyd y banc i wario 10 miliwn o ddoleri ar ymgyrch farchnata newydd gyda llinell dagiau mwy ystyrlon y gellid ei chyfieithu'n haws: 'Banc lleol y byd.'

Yn ymuno â rhengoedd Starbucks a HSBC o ran blunders cyfieithu mae swyddfa docynnau cwmnïau hedfan Copenhagen a oedd yn dangos arwydd eithaf di-glem i deithwyr, a oedd yn darllen: “Rydyn ni'n cymryd eich bagiau ac yn eu hanfon i bob cyfeiriad”. Yn sicr nid dyma’r math o slogan a fyddai’n ysbrydoli hyder neu’n denu mwy o gwsmeriaid, er y gallai godi ychydig o chwerthin.

Nid corfforaethau yn unig sy'n profi'r gaffe cyfieithu od, gall hefyd ddigwydd i unigolion yn enwedig pan fyddant yn dibynnu ar gyfieithu peiriannau. Mae Athro ym Mhrifysgol Indiana, Marissa Moorman, yn ei blog, yn rhannu ei phrofiad o wallt cyfieithu hiliol. Gan ddefnyddio Google translate i gyfieithu rhai negeseuon e-bost rhwng ffrindiau o Bortiwgaleg i'r Saesneg, roedd y canlyniad terfynol ymhell o'r hyn a ddisgwylid neu a fwriadwyd. Darllenodd y neges wreiddiol ym Mhortiwgaleg: “Ola carissmo amigo, esper que esteja tudo bem contigo manos e pais. Eu e minha irma estamos bem. Gostaria de manter contacto com voces. Abraco forte. ”

Fodd bynnag, cyflwyniad Google cyfieithu’r neges oedd: “Helo ffrind carissmo, gobeithio bod popeth yn iawn gyda chi niggas a rhieni. Mae fy chwaer a minnau yn iawn. Hoffwn gadw mewn cysylltiad â chi. Cwtch mawr." Mae'r Athro Moorman yn esbonio bod 'manos' mewn Portiwgaleg yn golygu 'brodyr' ond ym Mhortiwgaleg Brasil mae'n golygu 'bro' a 'nigga', termau a gymerwyd o hip-hop yr UD. Mae hi'n mynd ymlaen i egluro bod Google yn amlwg wedi 'tynnu o ddadl hip-hop Brasil, gan fod y wlad sydd â'r nifer fwyaf o siaradwyr Portiwgaleg yn digwydd bod yn Brasil.

 

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab