Gwasanaethau Iaith Busnes yn Cyfieithu Seiniau Anifeiliaid Rydyn ni'n dysgu o oedran ifanc iawn bod buchod yn mynd yn 'moo', bod defaid yn mynd yn 'baa' a bod hwyaid yn mynd yn 'quack'. Anaml y dysgir y math hwn o eirfa mewn amgylchedd addysgol, fodd bynnag, o leiaf nid wrth ddysgu ail (neu drydedd, neu bedwaredd) iaith. Pan ddechreuwn ddysgu iaith newydd rydym yn dechrau gyda'r pethau sylfaenol, hy rhifau, dyddiau'r wythnos, cwestiynau ac atebion syml, ac ati. Felly gall fod yn dipyn o sioc pan fydd blynyddoedd i lawr y llinell rydych chi'n darganfod bod eich anifail anwes annwyl yn swnio gwahanol mewn iaith / gwlad arall. Pam fod cŵn yn mynd 'woof' ym Mhrydain, ac yn wir 'ouaf-ouaf' yn Ffrainc, ond 'guau-guau' yn Sbaen? (Mae'r fersiwn Sbaeneg yn hynod debyg i ddehongliad Saesneg arall, fodd bynnag: 'bow-wow'. Mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o ieithoedd eraill yn defnyddio sain debyg i hon ar gyfer cŵn, er enghraifft 'hau-hau' mewn Pwyleg, 'au-au' mewn Portiwgaleg a 'bow-bow' yn Wrdw.)

Mae'r iaith rydych chi'n ei siarad yn effeithio ar y ffordd y mae'ch meddwl yn rhannu synau, a dyna pam y gall fod yn anodd i ni ddeall iaith newydd (meddyliwch yn ôl i'r arholiadau gwrando ofnadwy yn yr ysgol!), Hyd yn oed ar ôl i chi feistroli'r eirfa sylfaenol a gramadeg. Enghraifft glasurol yw ansawdd cyweiraidd Tsieineaidd lle gall un sillaf fod â hyd at ddeg tôn wahanol, yn eithaf annhebygol i'r siaradwr Saesneg cyffredin, ond sy'n newid holl ystyr gair.

Mae'r geiriau rydyn ni'n eu defnyddio i gynrychioli synau anifeiliaid i gyd yn y bôn yn onomatopoeig, i raddau neu'i gilydd. Mae hynny'n golygu bod y gair a ddefnyddir i gynrychioli'r sain yn seiliedig ar y sain ei hun (hy mae'n dynwared ffynhonnell y sain). Mae enghreifftiau eraill o onomatopoeia yn Saesneg yn cynnwys 'crash' a 'hiccup'. Mae Onomatopoeia yn cydymffurfio â system ieithyddol ehangach yr iaith, felly mae'n newid o dafod i dafod.

Mae cathod yn dweud 'miau' yn Sbaeneg, Hwngari ac Almaeneg (yn union fel 'meow' ein cath Saesneg, mewn gwirionedd), ond 'nyan' yn Japaneaidd a 'meo-meo' yn Fietnam.

Mae moch o Loegr yn mynd yn 'oink' tra bod moch o Japan yn dweud 'boo boo' ac mae eu cymheiriaid o'r Iseldiroedd yn dweud 'knor knor'.

Gwenyn 'buzzes' yn Saesneg, ond mae'n mynd 'zoum' mewn Groeg a 'vizzz' yn Nhwrceg. Sylwch, serch hynny, ar ddefnyddio'r sŵn 'z' sy'n gyffredin i'r tair iaith.

Dychmygwch yr holl bosibiliadau gwahanol ar gyfer 'Old MacDonald Had a Farm'! Mewn gwirionedd, mae llawer o ieithoedd yn defnyddio'r un dôn â ni ond gyda geiriau wedi'u diwygio ychydig, i wneud yn union hynny. Yn Tsieinëeg, Mr Wang sy'n berchen ar y fferm, yn Sbaeneg mae'n 'Pepito' ac yn Daneg mae'r fferm yn perthyn i 'Hansen'.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab