Gwasanaethau Iaith Busnes Cyfieithu llenyddiaeth ar y dirywiad Roeddwn yn siomedig o ddarllen bod Martin Rilker, Cyfarwyddwr Cyswllt Dalkey Archive Press, mewn Cynhadledd Cyfieithu Llenyddol yn Llundain yn ddiweddar wedi hysbysu cynrychiolwyr o 'argyfwng diwylliannol' mewn perthynas â'r swm bach o lenyddiaeth dramor sy'n cael ei chyfieithu a'i chyhoeddi yn Saesneg. Y rheswm, eglurodd Martin, yn seiliedig ar ei ymchwil, oedd 'canfyddiadau'. Roedd hefyd yn ddiddorol nodi bod ymatebwyr yr ymchwil, a ddewiswyd o'r gwahanol feysydd arbenigedd sy'n ymwneud â Chyfieithu Llenyddol (cyfieithwyr, cyhoeddwyr, y cyfryngau, academyddion a llyfrwerthwyr), wedi awgrymu bod y gogwydd yn erbyn llenyddiaeth dramor yn deillio o faes gwahanol i eu hunain. Cyflwynwyd diffyg cefnogaeth ariannol i lenyddiaeth dramor wedi'i chyfieithu fel rheswm, ynghyd â methiannau'r sector academaidd i ddyrannu statws addas i Gyfieithu Llenyddol fel pwnc academaidd (ITI Rhifyn Bwletin Tachwedd-Rhagfyr 2010 P8).

Fel darllenydd brwd o lenyddiaeth wedi'i chyfieithu, rwy'n gwerthfawrogi ei argaeledd yn fawr iawn. Pan ddarllenais fod swm 'syfrdanol o fach' o weithiau'n cael eu cyhoeddi, mae'n gwneud i mi gwestiynu pa mor uchel yr ydym yn gwerthfawrogi ein datblygiad diwylliannol. Mae dyfyniad gan Mahatma Ghandi yn dod i’r meddwl: “Ni all unrhyw ddiwylliant fyw, os yw’n ceisio bod yn unigryw.” Os ydym am ffynnu fel diwylliant a chenedl mewn byd sy'n prysur ddod yn llai wrth i dechnoleg ddatblygu, rwy'n credu ei bod yn hanfodol bod gennym fynediad at yr holl weithiau llenyddiaeth fodern bwysig ac nid dim ond y testunau a ysgrifennwyd yn Saesneg yn wreiddiol. Ar ben hynny, mae'r UD yn aml wedi cael ei beirniadu'n rhyngwladol fel un sy'n edrych tuag i mewn; a allai hyn fod yn feirniadaeth a lefelwyd arnom yn y dyfodol? Gyda llai o blant yn dewis cymryd ieithoedd ar lefel TGAU, mae'r feirniadaeth hon yn dod yn fwy posibl o lawer. Daw Martin Rilker i'r casgliad yn ei ymchwil bod 'diffyg deialog rhwng sectorau o'r gymuned gyfieithu yn gyffredinol; pob sector yn tueddu i weithredu yn unol â'i anghenion yn unig - boed yn fasnachol, nid er elw, addysgol, ac ati. ' Gorau po gyntaf y byddant yn cywiro'r broblem hon!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab