Gwasanaethau Iaith Busnes 5 rheswm gorau i gyfieithu eich gwefan

  1. Mae pobl 4 gwaith yn fwy tebygol o brynu o wefan sydd yn eu hiaith eu hunain. A fyddech chi'n prynu o wefan yn Almaeneg yn unig? Rwy'n dychmygu mai'r ateb yw 'na', felly pam fyddai darpar gleient yn prynu'ch nwyddau neu'ch gwasanaethau pe bai'ch gwefan yn Saesneg yn unig? Os mai'ch ateb i hyn yw, “oherwydd bod pawb yn siarad Saesneg”, meddyliwch eto. Tra bod 57% o'r holl wefannau yn Saesneg, yn ôl 2012 Ystadegau Byd Rhyngrwyd, Roedd 44.8% o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd yn dod o Asia, mae hynny'n fwy na dwbl swm y rhai o Ewrop (21.5%). Os nad yw bron i hanner yr holl ddefnyddwyr Rhyngrwyd ledled y byd yn siarad Saesneg fel eu hiaith gyntaf, mae yna lawer o ddarpar gwsmeriaid yr ydych chi'n colli allan arnyn nhw ac yn yr un modd sy'n edrych dros yr hyn sydd gennych chi i'w gynnig. Fel y dywedodd Willy Brandt, “Os ydw i'n gwerthu i chi, dwi'n siarad eich iaith. Os ydw i'n prynu, dann müssen sie Deutsch sprechen.
  2. Gall copi marchnata fynd ar goll wrth gyfieithu. Darllenwch eich copi marchnata - a yw'n cynnwys idiomau, bratiaith, cwestiynau rhethregol, cyfeiriadau penodol i'r DU? Yn aml nid yw'r rhain yn cyfieithu i ieithoedd eraill felly ewch naill ai'n hollol gamddeall gan y darllenydd neu, yn waeth byth, rhowch argraff negyddol o'ch gwefan os ydynt yn sarhaus neu'n ddryslyd yn anfwriadol. Os yw'ch gwefan wedi'i chyfieithu, nid yn unig y bydd gan y darllenydd syniad cliriach o'r nwyddau neu'r gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig, gellir lleoli'r testun hefyd i apelio mwy at y farchnad darged. Wedi'r cyfan, chi na fyddai eisiau gwneud camgymeriadau fel rhain gyda'ch copi marchnata, a fyddech chi!
  3. Efallai bod eich gwefan eisoes yn cael ei “chyfieithu”. Pryd mae defnyddwyr yn mynd i mewn i wefan nad yw yn eu hiaith gan ddefnyddio Google, bydd yn gofyn iddynt a ydyn nhw am gyfieithu'r dudalen, yn waeth byth mae'n bosibl cael eich gosodiadau fel bod pob tudalen nad yw yn eich mamiaith yn cael ei chyfieithu'n awtomatig gan Google pan fyddwch chi'n eu nodi . Mae gwallau a wnaed gan Google Translate wedi'u dogfennu'n dda, a fyddech chi wir eisiau mentro i'ch gwefan gael ei chyfieithu gan beiriant sy'n gwneud camgymeriadau fel hwn? Nid oes unrhyw beth yn lle bod dynol sy'n gwbl rugl yn y ddwy iaith yn darllen eich copi a'i roi yn yr iaith darged, gan gymryd gofal i sicrhau bod pob naws yn cael sylw.
  4. Mae'r buddion yn ddiddiwedd! Gallech ddod o hyd i gyflenwyr newydd, agor eich meddwl i syniadau, cysyniadau a ffyrdd newydd o weithio, nodi bylchau yn y farchnad dramor, dangos parodrwydd i gyfathrebu â chleientiaid a chyflenwyr yn eu hiaith, cyflwyno cynnyrch newydd i farchnad dramor a dangos i fyny mewn peiriannau chwilio ieithoedd tramor i enwi ond ychydig. Mae safle'r Saesneg fel yr iaith a ddefnyddir fwyaf eang ar y Rhyngrwyd yn dod i ben yn gyflym, yn bennaf gan Tsieineaidd a Sbaeneg, felly mae cyfieithu eich gwefan yn gam buddiol i'w gymryd i sicrhau eich bod ar y blaen i gystadleuwyr ar unwaith.
  5. Efallai y bydd yn haws nag yr ydych chi'n meddwl. Nid oes angen i gael eich gwefan wedi'i chyfieithu a'i lleoleiddio fod yn her. Rydych chi eisoes wedi gwneud y gwaith caled trwy ysgrifennu'r copi a manteisio ar y sgiliau technegol sydd eu hangen i greu a chynnal gwefan. Gall Gwasanaethau Iaith Busnes gyfieithu'r testun o'ch gwefan a'r gronfa ddata y tu ôl iddo i'ch iaith ofynnol, gan ddarparu cyfieithu o ansawdd uchel, wedi'i reoli gan Reolwr Prosiect pwrpasol a phrawfddarllen gan ieithydd annibynnol. Mae Google yn argymell rhwng 250-300 gair y dudalen ac yn seiliedig ar hyn, gallai eich gwefan gael ei chyfieithu a'i lleoleiddio mewn ychydig ddyddiau - felly beth ydych chi'n aros amdano!

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab