Bydd pob ieithydd yn gwybod y lefelau o embaras y gellir eu cyrraedd pan fyddwch chi'n cael rhywbeth sylweddol anghywir mewn iaith arall. Mae bob amser yn bwysig, wrth ddysgu iaith newydd, fod â throthwy embaras uchel a gwybod bod pobl yn gwerthfawrogi'r ymdrech ni waeth pa mor anghywir y gallwch ei chael. Mae yna ddigon o enghreifftiau doniol ond dyma ein deg faux pas iaith dramor orau:

1) Mewn gwledydd sy'n siarad Portiwgaleg, byddwch yn ofalus wrth roi canmoliaeth i rywun - mae 'esquisito' yn golygu rhyfedd, nid coeth. Yn yr un modd, peidiwch â phoeni os yw ffrind yn dweud wrthych fod ganddi 'constipação' - mae'n golygu bod ganddi annwyd.

2) Byddwch yn ofalus pan fyddwch chi mewn bwyty braf yn Rwsia. Os oes plentyn swnllyd ar fwrdd yn agos atoch chi, ni fydd ei alw'n brat (брат) yn helpu. Yn Rwseg, mae hyn yn golygu brawd.

3) I'r rhai ohonom sydd â dant melys, byddwch yn wyliadwrus o fecws yn yr Almaen, lle mae'r “Biskuit” Almaeneg yn golygu “spongecake”, tra bod “Keks” (ynganu yn yr un modd â 'chacennau') yn golygu “bisged”.

4) Yn Korea, os gofynnwch am wasanaeth mewn bwyty, peidiwch â synnu os ydych chi'n cael 'na' lletchwith neu annifyr. Ystyr 'gwasanaeth' yw eitem neu gynnig hyrwyddo am ddim ar y tŷ.

5) Yn yr Eidal, byddwch yn ofalus i beidio â llosgi'ch hun wrth droi ar y tap wedi'i farcio 'caldo', sef Eidaleg ar gyfer 'poeth'.

6) Os yw ffrind o Sbaen yn dweud wrthych ei bod hi'n 'embarazada' - peidiwch â rhoi trueni na chysur iddi. Nid oes ganddi gywilydd, mae'n feichiog.

7) Er bod pobl Twrcaidd yn adnabyddus am eu cyfeillgarwch, gallai 'hiya' achlysurol gael edrychiadau doniol i chi gan ei fod yn swnio'r un peth â'r gair Twrceg am geilliau.

8) Unwaith eto yn Nhwrci, os oes gan fwyty'r gair 'Tiwna' yn ei enw, peidiwch â chymryd yn ganiataol ei fod yn fwyty pysgod. Dim ond enw poblogaidd yn Nhwrci yw hwn.

9) Mae'r Siapaneaid wedi priodoli llawer o eiriau Saesneg ond gydag ystyron sydd wedi esblygu i weddu i'r diwylliant. Efallai y bydd adnabod eich hun yn 'ffeministaidd' yn edrych yn ddoniol i chi. Dyn sy'n maldodi menywod, nid person sy'n cefnogi hawliau menywod, yw'r 'Feminisuto' Siapaneaidd.

10) Wrth siopa dillad yn Norwy, cofiwch mai siwt dyn yw ffrog, nid dilledyn menywod. Mae gan deithio yn Norwy ei beryglon hefyd. Amser brecwast, os byddwch chi'n archebu 'appelsin' fe gewch chi sudd oren, nid afal. Peidiwch â gofyn am goffi mewn 'mwg', gan fod hyn yn golygu llwydni neu fowld. Yn olaf, pe bai pethau'n mynd yn wael a'ch bod chi angen cymorth cyfreithiol, bydd angen 'aktor' arnoch chi - sydd yn Norwy yn golygu erlynydd, nid perfformiwr.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab