Mae Gwasanaethau Iaith Busnes Heddiw yn Ddiwrnod Cyfieithu Rhyngwladol!

St Jerome gan Caravaggio

Dathlwyd ar y 30th Medi bob blwyddyn, mae Diwrnod Cyfieithu Rhyngwladol yn ddigwyddiad blynyddol unigryw a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y diwydiant cyfieithu. Nawr yn ei 5th flwyddyn, ei nod yw casglu ynghyd y rhai yn y gymuned a hyrwyddo trafodaethau ar themâu cyffredin a chyfoes sy'n berthnasol i gyfieithwyr a'u cymdeithion heddiw.

Wedi'i lansio gyntaf yn 2010 gan FIT, Ffederasiwn Rhyngwladol y Cyfieithwyr, yn unol â St Jerome, nawddsant y cyfieithwyr, mae ysbryd y dydd wedi rhagori ar grefydd ac mae hefyd yn cael ei ddathlu mewn gwledydd nad ydynt yn Gristnogion.

I gydnabod y diwrnod, mae'r Llyfrgell Brydeinig yn Llundain yn cynnal diwrnod o ddigwyddiadau nid yn unig i gyfieithwyr, ond i fyfyrwyr, cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr, llyfrgellwyr a llawer o rai eraill sy'n ymwneud â'r diwydiant. Mae sgyrsiau a gweithdai yn cynnwys pynciau cyfoes fel cyfieithu gemau a chomics, ynghyd â sgyrsiau ar barhad datblygiad proffesiynol o addysg a thu hwnt.

Dywed English Pen, un o’r elusennau sy’n helpu i drefnu’r digwyddiad: “Rydyn ni eisoes wedi gweld prosiectau newydd cyffrous - o breswyliadau cyfieithwyr i gynlluniau mentora pwrpasol - yn dod i’r amlwg o ganlyniad i drafodaethau ITD, ac yn gobeithio gweld llawer mwy.”

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab