Mae'n ymddangos yn rhyfedd ein bod ni fel busnesau wedi cofleidio'r Rhyngrwyd ac wedi mwynhau'r gallu i fasnachu'n fyd-eang o leoliad yn y DU; p'un a yw'n defnyddio llongau galw heibio neu sefydlu warysau dramor, lefel y cysylltiadau busnes rhwng gwledydd yw'r uchaf y bu erioed. Ac eto mae’r un prif hwylusydd ar gyfer cyfathrebu rhwng busnesau rhyngwladol wedi cwympo’n ddifrifol ar ei hôl hi, gan arwain at adroddiad newydd sy’n tynnu sylw at “brinder brawychus” Prydain o ddwyieithyddion.

Mewn ysgolion, prin fod yr opsiynau iaith sy'n agored i fyfyrwyr wedi symud ymlaen ers degawdau. Ar lefel TGAU, Almaeneg a Ffrangeg yw'r ieithoedd mwyaf poblogaidd o hyd, er bod llawer o fusnesau e-Fasnach yn masnachu ymhellach i ffwrdd yn Asia, India a Rwsia. Mewn rhai ysgolion, gellir cynnig Sbaeneg a Lladin fel dewis arall, ond er y gall Lladin helpu fel sail i ddysgu iaith, nid yw'n ddigon o hyd.

Y Deg Uchaf

Mae Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg yn dal i fod yn boblogaidd iawn, wrth gwrs, ac maent i'w gweld yn amlwg yn y deg iaith fwyaf hanfodol ar gyfer y DU dros yr 20 mlynedd nesaf, fel y dynodwyd gan y Cyngor Prydeinig. Fodd bynnag, ni ellir gwadu absenoldeb enbyd ieithoedd dylanwadol sylweddol fel Japaneeg, Arabeg a Tsieinëeg ym maes llafur yr ysgol.

Mewn trefn, deg uchaf y Cyngor Prydeinig yw:

  1. Sbaeneg
  2. Arabeg
  3. Ffrangeg
  4. Tsieineaidd Mandarin
  5. Almaeneg
  6. Portiwgaleg
  7. Eidaleg
  8. Rwseg
  9. Twrceg
  10. Japaneaidd

Yr Ystadegau

Mae ystadegau'n datgelu:

* Ni all 75% o boblogaeth Prydain siarad unrhyw iaith heblaw Saesneg
* Gallai 15% gyfathrebu yn Ffrangeg
* Gallai 6% gyfathrebu yn Almaeneg
* Gallai 4% gyfathrebu yn Sbaeneg
* Gallai 2% gyfathrebu yn Eidaleg

Siaradwyd yr ieithoedd sy'n weddill ar y rhestr gan lai na 1% o'r boblogaeth.

Mae Newid ar fin digwydd

Os yw Prydain yn gobeithio masnachu'n rhyngwladol (ac yn llwyddiannus), mae angen gwneud newidiadau o lefel ysgol er mwyn hwyluso dysgu ieithoedd. Mewn ugain mlynedd, pan fydd plant ysgol heddiw yn y gweithle, bydd llawer o wledydd yn disgwyl i bobl siarad ail iaith fel safon.

Eleni, bydd yn dod yn orfodol mewn ysgolion Saesneg i blant ddysgu ail iaith o 7 oed. Ar hyn o bryd dim ond rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol gorfodol o'r ysgol uwchradd yw ieithoedd tramor (hy o 11 oed) ac yna dim ond nes bydd myfyrwyr yn cyrraedd 14 oed, pan ddônt yn bynciau dewisol.

Yma yn BLS rydym am helpu cwmnïau i fwrw ymlaen â phob agwedd ar fusnes rhyngwladol, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r genhedlaeth nesaf o ieithyddion er mwyn cyflawni'r nod hwnnw.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab