Gwasanaethau Iaith Busnes Cymhlethdod yr Iaith Tsieineaidd I glustiau heb eu hyfforddi, mae gwahanol ffurfiau’r iaith Tsieineaidd yn swnio’r un fath, er gwaethaf ei nifer o wahaniaethau tafodieithol. Dyma un o'r anawsterau sy'n wynebu llawer sy'n ceisio deall neu ddysgu'r iaith. Mae'n dod yn fwy cymhleth fyth o ystyried y gwahaniaethau rhwng Tsieinëeg llafar ac ysgrifenedig, sy'n cyfrannu at ei bod yn un o'r ieithoedd anoddaf yn y byd i'w hastudio.

Yn Hong Kong, er enghraifft, Cantoneg yw'r brif iaith Tsieineaidd a siaredir. Mae wedi'i ysgrifennu'n debyg iawn i Mandarin, sy'n cael ei ystyried yn Tsieineaidd safonol. Mae'r cymeriadau a ddefnyddir yn Hong Kong, fodd bynnag, yn draddodiadol ac nid y fersiwn symlach. Ond wrth ei ddarllen, Cantoneg yw'r ynganiad fel y gellir ei ddeall yn y diriogaeth hon. Yn Cantoneg, byddai Hong Kong yn swnio fel heong gong. Yn ei ffurf ysgrifenedig, byddai'n swnio fel gang siang wrth ei ddarllen mewn Tsieinëeg safonol, yn seiliedig ar y cymeriadau a ddefnyddir. Felly hyd yn oed os yw rhywun yn anghyfarwydd â Cantoneg, mae’n debygol iawn o gysylltu “heong gong” â Hong Kong ond nid pan glywant “siang gang.”

Tra bod ynganiad yn un o'r gwahaniaethau amlwg ymhlith tafodieithoedd, mae gwahaniaethau hefyd mewn gramadeg a geirfa; Cymeriadau Tsieineaidd nid ffonograffau (yn cynrychioli synau lleisiol) ond yn hytrach ideogramau (sy'n cynrychioli syniad). Yn hynny o beth, ni fydd y cymeriadau Tsieineaidd ysgrifenedig yn rhoi unrhyw wybodaeth i chi ynglŷn â sut maen nhw'n cael eu ynganu, oherwydd mae pob cymeriad yn Tsieinëeg yn cael ei ynganu yn seiliedig ar y dafodiaith a ddefnyddir.

Dylid nodi, hyd yn oed os oes gwahaniaethau mewn Tsieinëeg llafar, y rheol yw ysgrifennu'r cymeriadau mewn Tsieinëeg safonol neu Tsieineaidd Mandarin, hyd yn oed os defnyddir cymeriadau traddodiadol neu symlach.

Mewn llawer o ranbarthau yn Tsieina lle na ddefnyddir Mandarin, mae'n rhaid i bobl ddysgu sut i ysgrifennu mewn Mandarin o hyd, sy'n wahanol i'r iaith neu'r dafodiaith maen nhw'n ei siarad. Mae'n faich iddyn nhw, ac mae'n her go iawn i gyfieithwyr hefyd

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab