Gwasanaethau Iaith Busnes Dechrau Diwedd Franglais? Y mis hwn cyhoeddodd y Metro erthygl am yr adlach Ffrangeg yn erbyn geiriau Saesneg sydd bellach yn treiddio trwy'r iaith Ffrangeg, yn enwedig ym maes technoleg ddigidol. Gan fod y rhyngrwyd, ar y dechrau o leiaf, yn barth wedi'i ddominyddu gan Saesneg, roedd geiriau fel 'e-bost', 'lawrlwytho' ac yn fwy diweddar 'tweet' a 'hashnod' yn cael eu defnyddio'n gyffredin mewn Ffrangeg bob dydd. Nawr, fodd bynnag, dan arweiniad y Swyddfa Québécois de la Langue Française (OQLF), mae'r defnydd o gyfwerthoedd Ffrengig ar gyfer y cysyniadau hyn yn yr 21ain ganrif yn cael ei hyrwyddo. Un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r iaith Ffrangeg yw amrywiadau'r iaith a siaredir ledled y byd - gyda 220 miliwn o siaradwyr yn fyd-eang, Ffrangeg yw'r drydedd iaith a ddefnyddir fwyaf ar y rhyngrwyd, gwefannau cyfryngau cymdeithasol ac mewn masnach ryngwladol ac, ar ben hynny, erbyn 2050 amcangyfrifir y bydd gwledydd yn Affrica yn unig yn cyfrif am 80% o siaradwyr Ffrangeg. Ategir hyn gan y ffaith bod gan Ganada sy'n siarad Ffrangeg eisoes amrywiaeth o eiriau Ffrangeg ar gyfer rhai o'r cysyniadau hyn nad ydyn nhw'n cael eu cydnabod yn Ffrainc. Mae'r rhain yn cynnwys 'pourriel' (sbam), 'baladodiffusion' (podlediad) a 'clavardage' (sgwrs). Mae Ffrainc bellach yn ceisio dilyn yr un peth; dechreuodd hyn yn 2003 pan ddisodlwyd y gair 'e-bost' gyda 'courriel' ac mae'n parhau heddiw gydag enghreifftiau fel 'mot-clic' ar gyfer 'hashnod'. (Gyda llaw, nid y Ffrancwyr yn unig sy'n llwyfannu'r frwydr hon yn ôl, er enghraifft mae'r berfau 'Googeln,' 'downloaden' a 'twittern' wedi gweithio eu ffordd i'r Almaeneg gyda'r olaf bellach yn cael eu disodli gan yr hyn sy'n cyfateb yn berffaith yn yr Almaen. o 'herunterladen'.)

Mae'r ffaith bod geiriau ac ymadroddion Ffrangeg priodol wedi disodli'r geiriau benthyca Saesneg hyn yn destun pryder bod benthyca gormod o eiriau o ieithoedd eraill yn arwain at gymysgedd o'r ddau, neu mewn geiriau eraill lluosogi 'franglais'. Er mwyn hyrwyddo'r defnydd o eiriau Ffrangeg dros eu cyfwerth â benthyciadau Saesneg, mae'r Ffrangeg yn eu hychwanegu at y banc geiriau ar-lein FranceTerme, gan annog y cyfryngau i'w mabwysiadu, a chafwyd awgrymiadau hefyd y gallai gwe iaith Ffrangeg helpu. Mynnodd llefarydd ar ran OQLF mai'r bwriad oedd sicrhau bod geiriau a fenthycwyd, y maent yn eu cyfaddef yn rhan naturiol o esblygiad unrhyw iaith, yn ychwanegu at yr iaith yn hytrach na'i disodli. Beth bynnag yw'r bwriad, mae un peth yn sicr: gydag ymddangosiad parhaus technolegau newydd, bydd yn rhaid i bob iaith ddysgu addasu a darparu ar gyfer niwrolegau a geiriau benthyciad iaith dramor ar gyfer mynegi cysyniadau newydd ... wedi'r cyfan, beth oedd ystyr 'hashnod' i siaradwr Saesneg 5 mlynedd yn ôl?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab