Gwasanaethau Iaith Busnes Tabled sy'n gallu cyfieithu iaith arwyddion i leferydd Mae busnes cychwynnol yn San Francisco wedi creu llechen a all drosi iaith arwyddion yn lleferydd, gan addo gweithredu fel pont rhwng pobl â chlyw a phobl nad ydynt yn clywed. Mae crewyr y ddyfais symudol MotionSavvy, wedi gosod technoleg yn yr achos tabled a all ganfod mudiant, fel ystumiau iaith arwyddion, cyn cyfieithu'r rhain yn destun.

Amcangyfrifir bod 360 miliwn o bobl ledled y byd sy'n dioddef o golli clyw yn ddifrifol ac yn cyfathrebu gan ddefnyddio iaith arwyddion. I'r gwrthwyneb, mae nifer y bobl sy'n clywed sy'n gallu cyfathrebu fel hyn yn gymharol isel, sy'n golygu bod rhwystrau sylweddol yn aml i ddeall. Mewn llawer o achosion, mae'n rhaid i'r rhai sydd â cholled clyw ddibynnu ar gymdeithion yn cyfieithu iaith arwyddion ar eu rhan fel y gallant gyfathrebu ag eraill.

Mae'r ddyfais symudol, o'r enw UNI, yn cynnwys tabled, cas smart wedi'i ddylunio'n arbennig ac ap symudol, ac mae'n defnyddio technoleg Leap Motion i ddal symudiad dwylo, bysedd a hyd yn oed uniadau gyda sawl camera adeiledig ac o bellteroedd hyd at a troed. Mae'r meddalwedd yn y dabled yn cymharu'r symudiadau yn erbyn cronfa ddata o arwyddion ac yna'n trosi'r rhain yn destun a lleferydd. Mae'n gwneud hyn fel bod pobl sy'n clywed a phobl nad ydyn nhw'n clywed yn gallu deall a chyfrannu at y sgwrs.

Fel lleferydd, mae iaith arwyddion yn cynnwys gwahaniaethau rhanbarthol yn yr un ffordd ag y mae gwahaniaethau mewn tafodieithoedd ac acenion. Mae gan yr UNI y gallu i ddatblygu dealltwriaeth o iaith arwyddion y defnyddiwr unigol fel y gall ddarparu gwasanaeth wedi'i bersonoli. Wrth i ddefnyddwyr ychwanegu ystumiau i'r gronfa ddata, disgwylir iddo ehangu ei lyfrgell arwyddion yn fawr. Ar hyn o bryd, gall yr UNI gyfieithu Iaith Arwyddion America, ond os yw'r ddyfais yn llwyddiant mae'n debygol y bydd ieithoedd arwyddion rhyngwladol ychwanegol yn cael eu hychwanegu.

Mae gan Brif Swyddog Gweithredol y cwmni, Ryan Hait-Campbell, brofiad personol o'r anawsterau sy'n gysylltiedig â chyfathrebu rhwng pobl sydd â chlyw a phobl nad ydyn nhw'n clywed. Fe'i ganed yn fyddar tra nad yw aelodau eraill ei deulu yn dioddef o unrhyw faterion yn ymwneud â chlyw. Y cefndir hwn a barodd i Hait-Campbell ddatblygu'r dechnoleg y tu ôl i'r UNI. Ar ben hynny, mae'r tîm chwe pherson cyfan sy'n gweithio ar y ddyfais hefyd yn fyddar.

Ar hyn o bryd mae'r UNI yn y cam datblygu gyda dros 800 o bobl fyddar yn cymryd rhan mewn profion beta. Disgwylir y bydd y ddyfais yn mynd ar werth ym mis Medi 2015.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab