Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Stephen King yn Dweud wrthym Ni am Iaith Annifyr

Stephen King

Mae Stephen King wedi gweithio gyda geiriau ers degawdau. Yn fwy na hyn, mae wedi defnyddio geiriau i swyno, dychryn a swyno miliynau o bobl, ac mae wedi gwneud bywoliaeth eithaf da ohonyn nhw hefyd.

Diolch i'w waith, gellir dadlau ei fod mewn sefyllfa deg i feirniadu'r ffordd y mae iaith yn datblygu, ac yn ddiweddar fe ddarlledodd ei farn ar y geiriau a'r ymadroddion diweddaraf.

Mae'r ymadroddion a ddewisodd berate yn cynnwys y geiriau blewog hynny sy'n llenwi brawddeg ond yn golygu ychydig iawn fel:

 • Ar yr adeg hon
 • Ar ddiwedd y dydd

Ynghyd ag ymadroddion sydd mor amwys, does ganddyn nhw ddim ystyr o gwbl, fel:

 • Dywed rhai pobl
 • Mae llawer yn credu
 • Y consensws yw

Mynegodd hefyd ei ddiffyg sylw mewn acronymau fel LOL ac OMG. Mae'r geiriau hyn, a ddyfeisiwyd ar gyfer tecstio, bellach yn cael eu defnyddio mewn sgwrs wyneb yn wyneb go iawn, felly yn lle gigio bydd person yn dod â brawddeg i ben gyda LOL.

MAE'N GWNEUD DIM SENSE YN HOLL

Mewn busnes, mae yna lawer o dermau yn cael eu defnyddio bob dydd sydd ag ychydig neu ddim ystyr. Er gwaethaf hyn, maent yn dal i gael eu gorddefnyddio yn y byd corfforaethol fel math o iaith bwrpasol ar gyfer newidwyr gemau.

Ymadroddion fel:

 • Meddwl y tu allan i'r bocs
 • Meddwl awyr las
 • Canolbwyntio â laser
 • Diwedd y chwarae
 • Guestimate
 • Ticiwch yr holl flychau cywir

yn uchel ar Restr Stephen King.

Pa eiriau neu ymadroddion yr hoffech chi eu gweld yn cael eu dileu o'r Iaith Saesneg?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab