Gwasanaethau Iaith Busnes Wedi llwgu am gariad? Rhowch gynnig ar ddysgu iaith newydd Mae ymchwilwyr wedi darganfod bod ehangu eich geirfa yn actifadu'r un rhan o'r ymennydd â gwneud cariad a gweithgareddau pleserus eraill.

Profodd ymchwilwyr o Sefydliad Ymchwil Biofeddygol Bellvitge yn Barcelona a Phrifysgol Otto von Guericke ym Magedburg, yr Almaen grŵp o oedolion a chanfod bod dysgu geiriau newydd yn ysgogi'r un rhanbarthau o'r ymennydd â gamblo, cymryd cyffuriau neu fwyta siocled.

Roedd y grŵp astudio yn cynnwys 36 o oedolion y cafodd eu hymennydd eu monitro â sganiau delweddu cyseiniant magnetig (MRI) wrth gymryd rhan mewn profion efelychu yn cynnwys gamblo ac ieithoedd. Yn nodweddiadol, mae iaith yn actifadu rhanbarth iaith cortical yr ymennydd ond pan brofodd gwyddonwyr gyfranogwyr gwelsant fod dysgu geiriau newydd hefyd yn ysgogi'r striatwm fentrol, y rhan o'r ymennydd sy'n cael ei actifadu gan weithgareddau pleserus.

Roedd yn ymddangos bod yr ymchwil yn dangos bod datblygu geirfa wedi achosi i’r ymennydd gynhyrchu myelin, sy’n gysylltiedig â systemau gwobrwyo ac ysgogol isranc, yn ôl Pablo Ripollés, Sefydliad Ymchwil Biofeddygol Bellvitge. Pan ddysgodd cyfranogwyr eiriau newydd, cynyddodd lefelau myelin yn eu system hefyd. Roedd yn hysbys eisoes bod dysgu iaith newydd yn helpu i gryfhau cysylltiadau rhwng niwronau, ond mae'r ymchwil hon hefyd yn awgrymu hwb i emosiynau, yn yr un modd â chymryd rhan mewn gweithgareddau pleserus neu fwyta siocled neu fwydydd llawn siwgr.

Nododd yr ymchwil, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Current Biology, hefyd y gallai gwahaniaethau yng nghysylltiadau striatwm fentrol y cyfranogwyr ragweld llwyddiant yn y dyfodol wrth ddysgu geirfa newydd. Gall hyn a'r cysylltiad â systemau gwobrwyo effeithio ar gymhelliant pobl i ddysgu iaith newydd - os yw'r ymennydd yn gwobrwyo unigolion sydd â'r 'siwgr' hwnnw'n uchel, gallant fod yn fwy tebygol o barhau i ddysgu.

Wrth gwrs, os yw'r ymennydd yn gwobrwyo'r holl weithgareddau hyn yn yr un modd, efallai y byddwn yn gofyn pam mae pobl yn troi gyntaf tuag at siocled neu gamblo yn hytrach na thesawrws. Gallai rhan o'r rheswm fod oherwydd bod y cyntaf yn atebion cyflym a gallant hefyd ddarparu 'taro' dwysach, ond mae ehangu iaith yn fwy o losg araf sydd angen i ni weithio ychydig yn anoddach. Fodd bynnag, ni fyddai'n anodd dadlau mai dysgu iaith yw'r opsiwn iachach a mwy buddiol.

Mae ymchwil flaenorol wedi dangos y gall dysgu iaith newydd helpu i atal effeithiau heneiddio ar yr ymennydd trwy ysgogi rhwydweithiau niwral i dyfu a chysylltu. Dangosodd gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caeredin fod gan bobl yn eu saithdegau a oedd yn ddwyieithog neu'n amlieithog alluoedd meddyliol llawer gwell na monolieithwyr. Roedd hyn yn berthnasol i'r rhai a oedd wedi siarad dwy iaith neu fwy ers amser maith, ond hefyd i'r rhai a oedd wedi cymryd un yn fwy diweddar, gan brofi nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab