Gwasanaethau Iaith Busnes Dydd Gwyl Dewi - Dydd G Gân Dewi

Dylai'r dydd Gwener hwn fod yn llawen Dydd Gwyl Dewi i holl gefnogwyr chwaraeon Cymru gyda thîm pêl-droed Abertawe yn ennill rownd derfynol Cwpan Capital One, y tîm rygbi yn gwneud yn dda yn nhwrnamaint y Chwe Gwlad a menywod o Gymru yn rhagori ym Mhencampwriaeth seiclo'r Byd.

Mae'r cwestiwn o sut i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol yn un dyrys. Mae llawer o wledydd yn cael gwyliau cyhoeddus a dathliadau cenedlaethol ar eu diwrnod arbennig, ond yma yng Nghymru mae'n fusnes fel arfer. Yn 2000 pleidleisiodd Cynulliad Cymru o blaid gwneud y diwrnod yn wyliau swyddogol. Er gwaethaf hyn a'r ymgyrchoedd deisebu niferus yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r diwrnod yn parhau i fod yn ddiwrnod gwaith. Bydd rhai trefi, gan gynnwys Caerdydd a Bae Colwyn, yn cynnal gorymdeithiau fel adloniant i'r rhai nad ydyn nhw mewn gwaith. Yn draddodiadol mae ysgolion yn cynnal eisteddfodau (cystadlaethau mewn cerddoriaeth, llenyddiaeth a pherfformio) ar Ddydd San Dafydd gyda phlant yn mynychu mewn gwisg genedlaethol. Bydd cymdeithasau Cymru yng Nghymru a thramor yn nodi'r diwrnod gyda chiniawau, efallai'n cynnwys prydau traddodiadol fel cawl cennin, tra bydd pobl eraill o Gymru yn fodlon gwisgo pin llabed cennin neu gennin Pedr.

Gellid dadlau hynny Dewi Sant byddai’n well ganddo ddathliad syml beth bynnag, ei arwyddair oedd “gwnewch y pethau bach yr ydych wedi fy ngweld yn eu gwneud”. Dilynodd ef a'i fynachod egwyddorion asgetig caeth, gan fwyta bara a llysiau ac yfed dŵr yn unig (er bod rhai'n dadlau bod yr agwedd ddŵr wedi'i hychwanegu'n ddiweddarach gan bobl sy'n mynd i'r capel yng Nghymru). Yn ddyn ifanc roedd wedi gwella ei diwtor dallineb, ond digwyddodd ei wyrth enwocaf yn y lle a elwir bellach yn Llanddewi Brefi lle gwnaeth i'r ddaear godi o dan ei draed fel y gallai'r gynulleidfa ei weld a'i glywed yn pregethu. Bu farw ar 1 Mawrth 589 OC a dywedwyd ei fod yn 100 oed ar adeg ei farwolaeth.

Mae BLS yn dymuno Dydd Santes Fair hapus i holl Gymry a'u ffrindiau, p'un a ydych chi'n toi i ffwrdd neu ar wyliau.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab