Gwasanaethau Iaith Busnes Cymru: Rhai ffeithiau diddorol llai adnabyddus

Mae Cymru yn wlad fach (dim ond 8,022 milltir sgwâr) ac yn gartref i oddeutu 3 miliwn o bobl. Dim ond dwy awr i ffwrdd o Lundain ydyw. Mae'r rhan fwyaf o bobl yma yn ddwyieithog - mae'r mwyafrif yn siarad Saesneg tra bod mwy na hanner miliwn yn siarad Cymraeg. Mae ganddo arfordir hir a mawreddog, parciau cenedlaethol a thua 160 o gestyll yn dal i sefyll (400 ar un adeg). Ond arhoswch, mae'r rhan fwyaf o'r disgrifiadau hyn yn canolbwyntio ar dwristiaeth. Ydych chi'n gwybod ffeithiau eraill am Gymru? Gadewch i ni ddarllen rhai ohonyn nhw:

Mae'r enw lle hiraf yng Nghymru

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch yw enw lle yng Nghymru. Fe’i defnyddiwyd fel cyfrinair cyfrinachol yn y ffilm “Barbarella” a dyma enw parth un gair hiraf y byd. Mae'n cyfieithu i “Eglwys y Santes Fair yng nghlog coed cyll gwyn ger y trobwll cyflym ger yr ogof goch gan St. Tysilio.”

Llythyrau'r wyddor ar goll yn yr wyddor Gymraeg

Nid oes gan yr wyddor Gymraeg y llythrennau K, Q, V a Z.

Cyntaf y byd

  • Mae'r Pont Menai agorwyd hynny 30 Ionawr 1826 oedd pont grog gyntaf y byd a fwriadwyd ar gyfer traffig trwm.
  • Dechreuwyd busnes archebu post cyntaf y byd mewn gwirionedd gan breswylydd yn Nhref Montgomeryshire, Pryce Pryce-Jones, rywbryd ym 1859. Roedd hyn yn gynharach na'r amser y cychwynnodd Ward Aaron Montgomery ei fusnes archebu trwy'r post ym 1872. Credir yn aml mai Ward Aaron Montgomery yw cychwynnwr y busnes archebu trwy'r post.
  • Yn 1897, Guglielmo Marconi anfonodd y neges gyntaf erioed a drosglwyddwyd dros y radio o Larvernock Point i Flat Holm.
  • Dyfeisiwyd tenis lawnt ym 1873 gan yr Uwchgapten Walter Wingfield. Defnyddiodd bêl wedi'i gwneud o rwber Indiaidd a allai bownsio ar laswellt. Galwodd y gêm
  • Robert Recorde dyfeisiodd yr arwydd hafal (=) a chyflwynodd algebra a'r arwyddion minws (-) a plws (+) i Brydain.
  • Ym 1919, agorodd Prifysgol Aberystwyth yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, gyda'r bwriad o annog dealltwriaeth o achosion gwrthdaro a rhyfeloedd.

Mae Cymru yn cynnig cyfoeth o atyniadau i ymwelwyr. Mae ei draddodiadau a'i ddiwylliant yn hynod ddiddorol. Mae ei hiaith yn hynod ddiddorol a diddorol, a dweud y lleiaf. Gadewch i ni ddiweddu hyn gyda chyfarchiad unigryw: “Iechyd da i chwi yn awr ac yn oesoedd,” sydd yn Saesneg yn cyfieithu fel “Iechyd da i chi nawr ac am byth.”

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab