Gwasanaethau Iaith Busnes Ffonau Clyfar Parhau i Chwyldroi Dysgu Ieithoedd Newydd Yn yr oes ddigidol hon rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth enfawr o offer ar flaenau ein bysedd sy'n gwneud dysgu unrhyw bwnc yn haws, yn enwedig o gofio bod pob unigolyn yn dysgu'n wahanol. Er bod rhai yn galaru cyflwyno ffonau smart fel rhywbeth sydd wedi cael effaith niweidiol ar iaith, yn bennaf gyda chyflwyniad a hwb ym mhoblogrwydd siarad testun, mae eraill yn gweld ffonau smart fel yr offer iaith defnyddiol y maent wedi dod.

Pan lansiodd Apple eu iPhone sydd bellach yn fyd-enwog yn 2007 ni allai neb fod wedi rhagweld pa mor bwerus fyddai effaith y ffôn clyfar ar ddysgu. Mae dyfodiad nifer o gymwysiadau dysgu iaith wedi chwyldroi’r ffordd y mae myfyrwyr o bob oed yn astudio ieithoedd yn llwyddiannus.

Mae ymchwil yn dangos, ym mis Mai 2013, bod nifer yr apiau a lawrlwythwyd gan ddefnyddwyr ar ystod o setiau llaw gwahanol trwy'r platfform iTunes poblogaidd yn unig wedi cyrraedd hanner can biliwn. Mae yna app ar gyfer popeth y dyddiau hyn mewn gwirionedd; fodd bynnag, roedd nifer sylweddol o'r rhai a lawrlwythwyd wedi'u cysegru i ieithoedd mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.

Dyluniwyd ffonau clyfar i addasu i'r defnyddiwr a chydag apiau sy'n galluogi myfyrwyr iaith ymhellach i bersonoli'r ffordd y maent yn dysgu, o ddefnyddio gemau, ysgogiadau llafar, dysgu mynediad testun a mwy, does ryfedd bod cymhorthion digidol o'r fath wedi dod yn ddysgu mor boblogaidd offer. Gyda myfyrwyr yn mabwysiadu ystod o wahanol arddulliau dysgu, mae nifer yr apiau sydd ar gael yn sicrhau bod dewisiadau amgen addas waeth beth fo'u gallu, eu hyder a'u dewis.

Y ddau ap ffôn clyfar a gydnabyddir ac a ddefnyddir fwyaf Busuu a DuoLingo, er bod llawer o apiau addas eraill ar gael a mwy yn dod i'r farchnad bob dydd.

DuoLingo ap iaith rhad ac am ddim sy'n galluogi defnyddwyr i ddysgu trwy gymryd rhan weithredol mewn gemau sy'n hogi sgiliau fel ysgrifennu, darllen a chyfieithu, i enwi dim ond rhai. Mae'r ap yn galluogi defnyddwyr i ddysgu ac ymarfer mewn pyliau byr neu sesiynau hirach, ac i symud ymlaen wrth i ddeall fynd yn ei flaen.

Busuu, hefyd yn hynod boblogaidd, yn cynnig pecynnau ap am ddim a phremiwm (y telir amdanynt) sy'n hyrwyddo gweithgareddau ysgrifennu, sesiynau tiwtorial, ymarferion deall a'r gallu i brofi'ch cynnydd eich hun. Busuu yn dilyn y lefelau dysgu a deall fel y'u nodwyd gan y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Iaith.

Mae'n amlwg er bod poblogrwydd cynyddol ffonau smart yn denu sylw negyddol gan rai chwarteri, gan gynnwys ieithyddion sydd â phryderon am yr effaith niweidiol y maent yn ei chael ar gyfathrebu wyneb yn wyneb, mae'r dechnoleg gymhwyso sydd ar gael heddiw wedi chwyldroi'r ffordd y mae pobl yn dysgu ieithoedd .

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab