Gwasanaethau Iaith Busnes WALES TWF SGILIAU: ARIANNU AR GYFER HYFFORDDIANT Ychydig fisoedd yn ôl, fe drefnon ni a Ffrangeg a Almaeneg cwrs trwy'r Cynllun ReAct. Mae'r cynllun Cynulliad Cymreig hwn yn ariannu hyfforddiant i bobl sydd wedi'u diswyddo ac a fyddai'n elwa o ddysgu sgiliau newydd cyn dechrau swydd newydd.

Ym mis Ionawr 2011, gwnaethom ddechrau rhaglen hyfforddi arall, a ariannwyd hefyd gan Gynulliad Cymru. Mae un o'n cleientiaid yn Ne Cymru, sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu offer milwrol, wedi gwneud cais llwyddiannus yn ddiweddar Twf Sgiliau Cymru. Mae'r cynllun hwn, gyda chefnogaeth y Cronfa Gymdeithasol Ewrop, yn gallu cynnig hyd at £ 3,000 yr aelod o staff tuag at hyfforddiant i gwmnïau cymwys yng Nghymru. I fod yn gymwys, rhaid i gwmni ddangos, diolch i'r hyfforddiant hwn a ariennir, y bydd yn cael effaith ar helpu i adfywio'r farchnad economaidd.

Felly mae ein cleient wedi gallu cyllido Hyfforddiant pwrpasol Ffrangeg Busnes ar gyfer dau gwrs un i un (gan gynnwys Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni) a chwrs un i ddau, yn dechreuwr llwyr, dechreuwr post a gwellhäwr lefel. I ddechrau, bydd pob “grŵp” yn derbyn 30 awr o hyfforddiant, ac mae ganddo gyllideb i ymestyn y cwrs am fwy o oriau.

Efallai y bydd eich cwmni a'ch staff yn gymwys hefyd, felly peidiwch ag oedi cyn holi gyda'r Cynulliad Cymru! Ewch i'w tudalen berthnasol yn http://business.wales.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=5001565464&site=230&type=RESOURCES neu eu ffonio ar eu pwrpas Sgiliau Busnes Rhif llinell gymorth, ar 0845 60 661 60. Os canfyddir nad ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun hwnnw, efallai y byddwch yn dal i elwa o eraill felly mae'n werth ymholi.

Fel y mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn cynnig arbenigol, cyrsiau iaith wedi'u teilwra, rydym mewn sefyllfa dda i'ch helpu i gyflwyno achos llwyddiannus dros eich cais. Rydym yn gweithio'n agos gyda thîm dibynadwy o diwtoriaid cymwys a phrofiadol iawn ac mae gennym arbenigedd addysgu mewn sawl maes gan gynnwys, ymhlith eraill: Amddiffyn, Gweithgynhyrchu, TG, Cyllid, Eiddo deallusol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab