Gwasanaethau Iaith Busnes Lansiad Llwyddiannus - Cyflwyniad byr i Office Welsh Yn ddiweddar, mae Business Language Services Ltd. wedi lansio cwrs newydd - Cyflwyniad byr i Office Welsh: 'byr' oherwydd ei fod yn cael ei ddanfon dros 10 awr; 'cyflwyniad' oherwydd ei fod yn addas yn bennaf ar gyfer dechreuwyr a 'swyddfa' oherwydd ei fod yn seiliedig ar bum pwnc a ddewiswyd yn ofalus am eu perthnasedd i'r gweithle. Er bod hyn wedi ennyn diddordeb amlwg yma yn De Cymru, roeddem yn falch iawn o drefnu cwrs o'r fath ar gyfer cwmni o Fanceinion! Fel tîm sy'n angerddol am ieithoedd a bob amser yn ceisio ennyn diddordeb eraill mewn ieithoedd, roedd yn fwy cyffrous i ni gan nad oedd y dysgwyr Cymraeg eu hunain. Ar ôl ennill contract mewn sir yng Ngogledd Cymru, fe wnaethant benderfynu y byddai'n hynod fuddiol i rai o'u staff allu cwrdd a chyfarch pobl Gwynedd yn eu pennau eu hunain tafod brodorol.

Ar ôl y wers gychwynnol, trosglwyddodd ein cyswllt rai argraffiadau cyntaf da iawn i ni. Ar ddiwedd y 10 awr, gwnaethom gynnal asesiad ansawdd diwedd cwrs, fel y gwnawn gyda'n holl gyrsiau, ac roedd yr adborth yn wirioneddol wych:

“A gaf i achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am yr hyn sydd wedi bod yn gwrs hynod bleserus ac effeithiol? … Roedd ein hathro yn wych; roedd [hi] yn deall ei chynulleidfa a'n cymhellion yn berffaith. Fe wnaeth hi deilwra'r cwrs i'n gofynion penodol ac addasu ei gynnwys yn seiliedig ar ein hawgrymiadau / ceisiadau drwyddo draw. Roedd hi'n amyneddgar pan wnaethon ni ymdrechu ac yn y pen draw fe wnaethon ni gyflwyno cwrs ystyrlon defnyddiol iawn a gafodd ei fwynhau gan bawb, yn ddieithriad. Fe ddaeth hi â bisgedi atom ni hyd yn oed! *… Cawsom ein synnu ar yr ochr orau hefyd gan gost cwrs mor rhagorol - gwerth da am arian! … Diolch am gwrs gwych! ”

*Bisgedi yn Gymraeg

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs cyflwyno mor fyr, i'ch helpu chi i fynd i'r afael â hanfodion a iaith dramor, gan ganolbwyntio ar bynciau yn y gweithle, cysylltwch â ni. Gallwn gyflwyno'r cwrs byr hwn yn ein hadeilad neu'ch un chi, ar hyn o bryd yn Cymraeg, Ffrangeg, Saesneg a Almaeneg. Os oes gennych ddiddordeb yn y cysyniad hwn ar gyfer iaith arall, neu ar gyfer unrhyw un o'ch iaith arall dysgu iaith gofynion, peidiwch ag oedi cyn ein ffonio ar 02920 667666 i ddarganfod mwy, neu dim ond llenwi ein ffurflen ymholiadau ar waelod ein prif hyfforddiant iaith tudalen, trwy glicio yma.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab