Gwasanaethau Iaith Busnes CYFLWYNIAD BYR I SWYDDFA IAITH TRAMOR A CROESO

Dysgu Iaith - Cyrsiau Byr

Rydym yn falch iawn o lansio cyfres o fer newydd cyrsiau. Adeiladu ar ein “Cyflwyniad Byr i'r Swyddfa Cymraeg”, Byddwn nawr yn defnyddio'r un fformat ar gyfer Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg. Bydd ieithoedd eraill ar gael yn fuan, felly rhowch wybod i ni am eich anghenion penodol.

Pob cwrs wedi'i osod ar lefel dechreuwyr ac yn para 10 awr (5 sesiwn o 2 awr yr un). Y nod yw rhoi blas i chi o'r iaith, gan ymdrin yn benodol â'r pynciau busnes canlynol:

  1. Cyflwyno'ch hun ac eraill mewn gwaith
  2. Cyfathrebu a gofyn am enwau, rhifau ffôn a cyfeiriadau e-bost
  3. Yn dangos ymwelwyr busnes o gwmpas ac yn cynnig lluniaeth
  4. Ateb y ffôn a rhoi pobl drwodd i'r adrannau perthnasol
  5. Ychydig bach o sgwrsio â chwmni - mae hon yn ffordd wych o dorri'r iâ cyn y cyfarfodydd pwysig hyn i gyd.

Yn yr un modd â'n holl gyrsiau eraill, gallwn gyflwyno gwersi yn eich adeilad ledled Cymru neu ymhellach i ffwrdd yn y DU, neu ein un ni yn Caerdydd. Peidiwch ag oedi cyn ein ffonio ar 02920 667666 i ddarganfod mwy, neu dim ond llenwi ein ffurflen ymholiadau ar waelod ein prif hyfforddiant iaith tudalen, trwy glicio yma.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab