Gwasanaethau Iaith Busnes Shakespeare yn y Gemau Olympaidd Braf oedd darllen yn yr Evening Standard (20/1/2011) y bydd Theatr y Globe yn Llundain, fel rhan o’r seremoni agoriadol ar gyfer Gemau Olympaidd 2012, yn llwyfannu 38 drama Shakespeare mewn 38 iaith. Perfformir y dramâu yn ystod cyfnod o chwe wythnos yn arwain at Gemau Olympaidd 2012.

Rwy'n credu ei bod yn rhagorol y bydd un o'r athrylithwyr llenyddol mwyaf yn cael ei ddathlu mewn ffordd mor gynhwysol. Fel yr eglurodd Dominic Dromgoole, cyfarwyddwr artistig y theatr, “Mae Shakespeare wedi dod yn iaith ryngwladol ac wedi profi i fod yn un o’r ffyrdd mwyaf cadarnhaol sy’n cadarnhau bywyd ac yn uwch na rhwystrau y gall pobl siarad â’i gilydd. Mae ei ddramâu wedi cael eu cyfieithu i bob prif iaith fyw ac mae traddodiad hir o berfformiadau Shakespeare ledled y byd yng nghynhenid pobl eu hunain. ” Pa ffordd well sydd i groesawu ymwelwyr o dramor?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab