Gwasanaethau Iaith Busnes Y Gwirioneddau a'r Mythau am Ddydd Gwyl Padrig a #039; Mae 17 Mawrth yn Ddydd Gwyl Padrig a disgwylir y bydd llawer o “bethau gwyrdd” yn Iwerddon a lleoedd lle mae cymunedau Gwyddelig (a thafarndai). Mae'n ŵyl banc yng Ngogledd Iwerddon ac yn ddiwrnod rheolaidd i'r mwyafrif o bobl yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Mae'n ddiwrnod gwledd un o nawddsant Iwerddon. Mae llawer o bethau wedi'u hysgrifennu am Sant Padrig. Mae yna wirioneddau a chwedlau amdano, felly pam na wnawn ni edrych arnyn nhw?

Mythau a realiti

Myth yw Sant Padrig. Mewn gwirionedd ni chafodd ei eni yn Iwerddon ond mewn ardal sydd bellach yn rhan o Brydain. Roedd yn 16 oed pan ddaethpwyd ag ef i Iwerddon fel caethwas. Dihangodd ac aeth i Loegr lle cafodd hyfforddiant crefyddol. Yn ôl treftadaeth, roedd Sant Padrig yn Rufeinig.

Dywedwyd dro ar ôl tro mai Sant Padrig oedd yr un a ddaeth â Christnogaeth i Iwerddon. Daeth yn ôl i Iwerddon mewn gwirionedd yn 432, flwyddyn ar ôl i'r Pab Celestine anfon yr Esgob Palladius i Iwerddon. Mae hyn yn golygu bod cymuned Gristnogol lewyrchus eisoes yn y wlad cyn iddo ddod.

Mae gan Iwerddon ddiwylliant tafarn ffyniannus a chredir bod y Gwyddelod yn yfed gormod yn ystod Dydd Gwyl Padrig. Roedd y diwrnod yn arfer bod yn wyliau difrifol, crefyddol a chaewyd tafarndai ar y diwrnod penodol hwnnw. Dim ond yn hwyr yn y 1960au y daeth y dathliad yn un o hwyl.

Yn ôl y chwedl, gyrrodd Sant Padrig y nadroedd allan o Iwerddon. Y gwir yw nad oedd nadroedd yn Iwerddon oherwydd ei dywydd oer, na allai nadroedd sefyll. Gallai'r myth hwn fod wedi tarddu o'r ffaith bod Sant Padrig wedi dileu ideoleg baganaidd o Iwerddon, lle'r oedd seirff yn rhan o chwedlau'r Derwyddon.

Gwyrdd yw'r lliw sy'n gysylltiedig â Sant Padrig. Nid yw hyn yn hollol wir. Glas oedd lliw Urdd Marchogion Sant Padrig. Daeth Green yn gysylltiedig â'r sant a'r dathliad yn y 18th ganrif pan oedd cefnogwyr annibyniaeth Iwerddon yn gwisgo gwyrdd. Yn yr un modd, llysenw Iwerddon yw'r Ynys Emrallt ac mae gan faner y wlad streipen werdd. Ar ben hynny, mae Catholigion Gwyddelig yn gwisgo gwyrdd i ddathlu'r achlysur.

Dechreuodd y dathliadau niferus a stwrllyd yn aml yn ystod Dydd Gwyl Padrig yn yr Unol Daleithiau, pan ddechreuodd mewnfudwyr Gwyddelig drefnu digwyddiadau a gorymdeithiau fel sioe o falchder yn ystod y gwyliau.

P'un a fyddwch chi'n ffodus i ddod o hyd i feillion pedair deilen, bwyta bresych a chig eidion corn, cael llithro mewn tafarn Wyddelig neu wisgo rhywbeth gwyrdd, Dydd Gwyl Padrig Hapus i chi!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab