Wrth i’r Nadolig agosáu, hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus sydd wedi helpu i wneud 2014 yn flwyddyn mor llwyddiannus.

Gobeithio bod eich Nadolig a'ch Blwyddyn Newydd yn llawn hapusrwydd, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn 2015 a thu hwnt.

Pob hwyl gan y tîm yn Gwasanaethau Iaith Busnes.

Cyfarchion Tymhorau Gwasanaethau Iaith Busnes

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab