Am amser hir, rwyf wedi ei ystyried yn ddi-flewyn-ar-dafod nad oes gan yr iaith Saesneg gorff rheoleiddio. Fel Siaradwr Sbaeneg rwy'n ymwybodol o hollalluogrwydd y Academia Go Iawn Española (Academi Frenhinol Sbaen) sy'n cynhyrchu un o eiriaduron mwyaf cynhwysfawr yr iaith Sbaeneg. Roeddwn i erioed wedi tybio mai'r hyn sy'n cyfateb i ni ym Mhrydain oedd Gwasg Prifysgol Rhydychen. Mae'n ymddangos eu bod yn 'geidwaid' ein hiaith; maent yn diweddaru'r rhestr o eiriau a dderbynnir i'r iaith bob blwyddyn, gan ychwanegu niwrolegau fel 'vuvuzela' a 'LlCCau'. Ond a ddylid ystyried y rhain mewn gwirionedd yn eiriau Saesneg? Ac a fyddant yn sefyll prawf amser?

Gwasanaethau Iaith Busnes RHEOLI'R IAITH SAESNEG Gwnaed hanes ychydig fisoedd yn ôl pan ychwanegwyd y symbol cyntaf at y Oxford English Dictionary: symbol y galon, fel yn y slogan enwog 'I ♥ NY'. Beth yw'r canllawiau i wneud penderfyniadau ar ba eiriau sydd i'w derbyn? A ddylem ni fod yn caniatáu i eiriau ac ymadroddion tramor fel 'siesta' neu 'joie de vivre' basio fel Saesneg?

Yn draddodiadol, mae'r Ffrancwyr yn cymryd llinell gadarn ar y mater hwn; Rwy'n cofio'r siom flynyddoedd yn ôl ar wyneb fy myfyriwr cyfnewid pan gyfeiriais yn anfwriadol at 'le penwythnos'. Mae fy nghydweithwyr yn Ffrainc yn dweud wrtha i fod amseroedd wedi newid ers hynny, serch hynny! Wrth ddysgu Eidaleg, rwy'n synnu faint o eiriau Saesneg sy'n cael eu derbyn yn rhwydd i'r iaith, er enghraifft 'il computer' a 'lo stress'. Rwyf wedi darganfod ers hynny, fodd bynnag, y bu rhywfaint o adlach yn erbyn y duedd hon mewn rhai sectorau yng nghymdeithas yr Eidal.

Yn fy ymchwiliadau mi wnes i faglu ar draws sefydliad anhysbys o'r enw Cymdeithas Saesneg y Frenhines. Maen nhw'n honni mai nhw yw ateb yr iaith Saesneg i ateb Sbaen Academia Go Iawn a'r Ffrancod Académie Française. Y broblem yw nad oes ganddyn nhw awdurdod, nac ychwaith yn cynhyrchu geiriaduron (o unrhyw arwyddocâd, beth bynnag). Ai fi yw'r unig un sy'n credu y dylid cael corff a gymeradwyir gan y llywodraeth yn goruchwylio hyn?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab