Gwasanaethau Iaith Busnes Darllen Nofelau Ieithoedd Tramor Wedi Eu Cyfieithu I'r Saesneg Fel siaradwr brodorol Saesneg, siaradwr Sbaeneg rhugl ac ar ôl dysgu Ffrangeg, Almaeneg, Portiwgaleg ac Eidaleg i wahanol lefelau, mae'n ddiogel dweud bod gen i ddiddordeb iach mewn ieithoedd. Rwyf wrth fy modd yn darllen ac yn ymwybodol iawn o fanteision darllen mewn ieithoedd eraill fel offeryn dysgu. Fodd bynnag, mae yna gannoedd o ieithoedd allan yna ac yn anffodus does gen i ddim yr amser (na'r dalent!) I'w dysgu i gyd. Ac felly dwi'n dewis darllen cyfieithiadau Saesneg o nofelau tramor i ehangu fy ngwybodaeth am lenyddiaeth a diwylliant tramor, hyd yn oed os na allaf fynd i'r afael â'r iaith ei hun. Mae rhai pobl yn pooh-pooh y syniad o ddarllen llenyddiaeth wedi'i chyfieithu, ond peidiwch ag anghofio y gallai hyd yn oed nofelau y cawsoch eich magu fod yn gyfieithiadau, ee Dyddiadur Anne Frank (yn Iseldireg yn wreiddiol) neu straeon tylwyth teg Hans Christian Andersen (wedi'u cyfieithu o'r Daneg) o'r fath fel Yr Hwyaden Hyll.

Gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau pan fyddwch chi'n sydyn yn wynebu byd o gyhoeddiadau yn hytrach na'r stoc lenyddol rydych chi wedi arfer â hi, ond mae eich opsiynau'n gyfyngedig beth bynnag. Mae nifer cynyddol o gyfieithiadau Saesneg o nofelau iaith dramor yn cael eu comisiynu, ond y newyddion da yw bod y rhai sy'n torri'r mwstard yn tueddu i fod y gorau o'r gorau. Enghraifft berffaith fyddai ffenomen ddiweddar Sweden Stieg Larsson Trioleg y Mileniwm. Cafodd y llyfrau gymaint o groeso yn ei wlad enedigol nes iddynt gael eu bachu yn gyflym i'w cyfieithu ac erbyn hyn mae fersiynau ffilm Sweden ac Americanaidd hefyd wedi'u cynhyrchu. Efallai nad cwpaned o de pawb ydyn nhw, ond yn sicr maen nhw'n troi tudalennau, ac fe wnes i eu mwynhau yn aruthrol. Wrth gwrs, nid yw'r ffaith bod nofel wedi bod yn llyfr poblogaidd mewn gwlad arall - neu'ch gwlad chi, o ran hynny - yn gwarantu y byddwch chi'n ei hoffi, ond mae'n rhoi cychwyn da i chi.

Mae llawer o bobl yn teimlo y dylent ddarllen y 'clasuron' o bob iaith, ee Proust yn Ffrangeg neu Cervantes yn Sbaeneg. Byddwn yn peryglu dyfalu, serch hynny, y byddai'r mwyafrif yn ei chael hi'n haws ac yn fwy pleserus darllen nofelau mwy modern. Nid wyf yn credu y byddai llawer o bobl yr wyf yn gwybod yn cyrraedd ar eu cyfer Rhyfel a Heddwch i fynd ar wyliau ar y traeth, felly beth am fod ychydig yn fwy hyblyg? Y Tri Mysgedwrer enghraifft, gellid ei hystyried yn 'glasur' Ffrengig o hyd, ond mae'n stori gyfarwydd ac yn rhwysg gwych i'w rhoi ar ben. Mae Paolo Coelho yn awdur poblogaidd iawn o Frasil ac mae'r mwyafrif, os nad pob un, o'i deitlau ar gael yn Saesneg (Yr Alcemydd mae'n debyg yw'r mwyaf adnabyddus, ond Mae Veronika yn Penderfynu marw yw fy hoff bersonol). Os ydych chi awydd trochi i mewn i Gabriel García Marquez, cymaint ag yr oeddwn i wrth fy modd ac y byddech chi'n argymell yn fawr efallai ei nofel enwocaf, Can Can Mlynedd o Solitude, beth am esmwytho'ch hun trwy ddarllen rhai o'i straeon byrion yn gyntaf (Llygaid Ci Glas, er enghraifft).

Os ydych chi am dderbyn clasur, gall fod yn fwy darbodus gan y bydd yr hawlfraint wedi dod i ben. Prosiect Gutenberg yn cynnig teitlau am ddim i'w lawrlwytho, naill ai i'ch cyfrifiadur personol neu i ddyfais symudol (fel Kindle neu iPhone).

Gwasanaethau Iaith Busnes Darllen Nofelau Ieithoedd Tramor Wedi Eu Cyfieithu I'r Saesneg

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab