Dominyddu cyfryngau cymdeithasol ychydig wythnosau yn ôl oedd y newyddion am y Pab yn defnyddio halogrwydd mewn araith i'w gynulleidfa. Digwyddodd y slip-up wrth iddo ddrysu ynghylch yr iaith yr oedd yn ei darllen yn ffonetig. Er ein bod wedi dod i ddisgwyl ychydig o ddadlau gan y Pab presennol, nid oedd y gaffe hwn yn ddim mwy na damwain. Wrth gwrs, cyn gynted ag y cafodd ei glywed, fe wnaeth defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ei rwystro, yn enwedig ar Twitter lle mae gan y Pab ei gyfrif ei hun.

Blooper Beiblaidd

Mae wedi cael ei feirniadu a'i edmygu am ei ymdrechion i gysylltu â'r bobl. Mae wedi chwalu rhwystrau y mae eraill o'i flaen wedi'u gosod, i ddangos i'w biliwn o ddilynwyr Catholig ei fod yn ddyn go iawn. Wrth gwrs, mae'n cael ei ystyried yn llais Duw ar y ddaear ac nid yw'n cilio oddi wrth hynny, ond mae hefyd yn awyddus i ddangos mai dim ond person arferol sy'n cael y fraint hon.

Camgymeriad Hawdd i'w Wneud

Daeth y camgyfieithiad anffodus wrth iddo geisio morthwylio neges o gydymdeimlad a dealltwriaeth yn Eidaleg adref. Meddai: “Rwy’n apelio’n galonogol i’r gymuned ryngwladol i gefnogi pob menter ar ran deialog a chytgord. Mae calon sy'n llawn hiraeth am feddiant yn galon wag gan Dduw. Am hyn, fe wnaeth Iesu gosbi’r cyfoethog lawer gwaith oherwydd bod y risg iddyn nhw geisio diogelwch yng nghyfoeth y byd hwn yn uchel. Yn yr **** hwn [yn yr achos hwn] mae rhagluniaeth Duw yn cael ei wneud yn weladwy fel arwydd o undod. ”

Y gair a ddefnyddiodd oedd un o'r geiriau rhegi Eidalaidd gwaethaf, ond wrth gwrs yr hyn yr oedd y Pab yn ei ddweud oedd 'caso', y gair am 'achos'. Mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau air yn fach iawn, gyda'r gair rhegi yn disodli'r 's' yn 'caso' gyda dau 'z'.

Y naill ffordd neu'r llall, yn sicr nid yw wedi colli unrhyw barch drosto, gan fod y rhan fwyaf o'r rhai a oedd yn trydar am y slip-up wedi codi i'w amddiffyn.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab