Gwasanaethau Iaith Busnes Mae gan eiriadur ar-lein Rhydychen rai ychwanegiadau clicbait newydd! Mae rhestr ddoniol o'r geiriau colloquial mwyaf cyfredol wedi'i chynnwys yn ychwanegiad mis Awst at fersiwn ar-lein Geiriadur Saesneg Rhydychen. Maent yn eiriau a gasglwyd gan system o gyrchu ar-lein a chan y Rhaglen Ddarllen, gyda'r nod o ddod o hyd i eiriau newydd ffasiynol a monitro tueddiadau newidiol yn yr iaith Saesneg.

Mae'r geiriau hyn yn cynnwys yr enw clicbait, ffordd o dynnu sylw ac ymwelwyr â gwefan, yr ansoddair poblogaidd amazeballs, y ferf mansplain, sy'n golygu cael dyn i egluro rhywbeth i chi mewn modd condescending, a'r acronym YOLO, hy 'dim ond unwaith rydych chi'n byw'.

Maent yn gymysgedd o eiriau a ddaeth yn sgil y newid yn y ffordd yr ydym yn cyfathrebu a chan ddylanwadau cyfryngau eraill. Mae lleoedd cymeriad cyfyngedig ar rai gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn golygu bod geiriau'n cael eu byrhau, ac mae geiriau byrrach yn haws ac yn gyflymach i'w teipio. Mae geiriau eraill yn cael eu dylanwadu gan gerddoriaeth pop a rap neu gan raglenni teledu realiti.

Mae'r iaith Saesneg, sydd eisoes yn ymfalchïo mewn geirfa eang, yn iaith sy'n datblygu'n gyflym. Mae'n bosibl y gallai rhai o'r geiriau hyn ddod o hyd i'r Geiriadur Rhydychen Saesneg mwy ffurfiol, printiedig yn y dyfodol agos, gan ddilyn yn ôl troed hashnod a hunlun a ychwanegwyd ym mis Mehefin.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab