Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Dysgu Iaith Tra Rydych chi'n Cysgu yn Bosibl Mae 'dysgu trwy osmosis' yn ymadrodd a ddefnyddir gan lawer i esbonio'r gallu i ddysgu rhywbeth wrth gysgu. Tra bod delweddaeth myfyrwyr yn cysgu ar eu desgiau, yna'n deffro wedi'u hadnewyddu ac yn barod i sefyll arholiad ar bwnc y soniwyd amdanynt wrth iddynt napio yn fwy ffantasi na realiti, mae tystiolaeth sy'n awgrymu bod dysgu wrth gysgu yn bosibilrwydd real iawn.

Am nifer o flynyddoedd, mae'r rhai sy'n astudio ac yn dilyn arfer hypnosis wedi cynhyrchu neu ddefnyddio recordiadau sain i gyfranogwyr wrando arnynt wrth gysgu. Mae'r CDs hyn fel rheol yn ymdrin â phynciau fel rhoi'r gorau i ysmygu neu ail-hyfforddi'ch ymennydd i helpu gyda cholli pwysau. Er bod cyfraddau llwyddiant rhaglenni o'r fath yn gymysg, mae seicolegwyr y Swistir ymhell o fod yn barod i ostwng y posibilrwydd y gellir prosesu a dysgu gwybodaeth pan fydd pwnc yn cysgu.

I brofi'r theori 'nad yw'r clustiau byth yn cysgu', ymadrodd arall a ddefnyddir yn gyffredin gan y rhai sy'n eiriolwyr dros y syniad o ddysgu wrth gysgu, defnyddiodd astudiaeth o'r Swistir ddysgu iaith fel dull i fesur gwybodaeth a gafodd ei hamsugno a'i chadw.

Fel rhan o'r prawf, chwaraeodd seicolegwyr y Swistir eiriau iaith dramor (geirfa newydd eu dysgu) i fyfyrwyr er mwyn profi cof y rhai a wrandawodd ar y recordiadau wrth gysgu o'u cymharu â'r rhai a oedd yn effro. Gofynnwyd i chwe deg o fyfyrwyr Almaeneg eu hiaith ddysgu detholiad o eiriau Iseldireg na welwyd hwy o'r blaen am 10 yr hwyr yn y nos. Anogwyd hanner y rhai a brofwyd i fynd i gysgu ac arhosodd yr hanner arall yn effro tra chwaraewyd y geiriau Iseldireg yn ôl unwaith eto.

Wrth ddeffro'r pynciau cysgu am 2 am, ail-brofodd ymchwilwyr yr holl fyfyrwyr ar yr eirfa newydd a chanfod bod y myfyrwyr a oedd wedi cysgu yn dwyn i gof y geiriau yn sylweddol well. Arweiniwyd yr astudiaeth gan fio-seicolegydd Bjorn Rasch a'i gyhoeddi yn y cyfnodolyn enwog Cortecs cerebrol gan Astudiaeth Wyddoniaeth Genedlaethol y Swistir.

Ystyriwyd llawer o ffactorau, gan gynnwys bod y rhai a oedd wedi cysgu yn syml yn gorffwys yn well ac felly'n cael eu profi'n well o'u cymharu â'u cyfoedion â diffyg cwsg. Fodd bynnag, canfu mesuriadau EEG a gymerwyd ar y dysgwyr cysgu yn ystod y prawf fod y rhan o'r ymennydd sy'n prosesu iaith, sef y llabed parietal, yn dangos mwy o weithgaredd pan chwaraewyd yr audios.

Mae'n ymddangos bod astudiaeth ar wahân a gyhoeddwyd yn 2012 gan Sefydliad Gwyddorau Weizmann yn ategu'r canfyddiadau diweddaraf, wrth iddi ddarganfod y gallai gwyddonwyr ddatgelu cyfranogwyr prawf i nifer o synau ac aroglau wrth gysgu, dim ond iddynt allu cofio a chysylltu. y ddau ar ddeffro.

Er nad yw ymchwil o'r fath wedi cynhyrchu atebion diffiniol eto ynghylch pam mae hyn yn digwydd, mae'n rhesymol disgwyl nad yw'r datblygiadau arloesol hyn yn bell i ffwrdd. Pe bai modd dyfeisio proses ar gyfer dysgu ieithoedd, yn ogystal â phynciau eraill, i'w defnyddio yn ystod cwsg, gallai hyn chwyldroi'r ffordd y mae ieithoedd yn cael eu dysgu a'u dysgu.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab