Ap Cyfieithu Olympaidd Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Gemau Olympaidd Llundain 2012 yn cychwyn yn swyddogol yng Nghaerdydd heddiw gyda chamau grŵp pêl-droed y merched. Mewn blwyddyn pan fydd Llundain a’r DU yn llythrennol yn “croesawu’r byd,” ni fu ein gallu i gyfathrebu mewn ieithoedd tramor erioed yn bwysicach. Yng Ngemau Olympaidd 2012 bydd athletwyr o fwy na 220 o wledydd yn cystadlu am Aur ac o ganlyniad mae ein gallu i gyfathrebu ar lefel sylfaenol yn dod yn bwnc llosg.

Un ffordd i oresgyn y rhwystr iaith yw ap newydd Apple, VoiceTra4U-M. Mae'r ffordd ddyfeisgar hon o wneud cyfathrebu'n haws yn cynnwys siarad i mewn i iPhone sydd wedyn yn dehongli'r araith i iaith benodol ac yn siarad yn ôl. Bydd yr ap ar gael yn ystod y Gemau Olympaidd a fydd yn galluogi datblygwyr i gasglu gwybodaeth ac ehangu cwmpas pynciau sgwrsio. Ar hyn o bryd fe'i cynlluniwyd yn unig i helpu gyda phynciau sylfaenol sy'n gysylltiedig â thwristiaeth gan gynnwys cyfarwyddiadau, gwestai, meysydd awyr a siopau ond yr awgrymiadau cychwynnol yw bod yr ystod pwnc gyfyngedig hon yn golygu ei bod yn 80-90% yn gywir.

Felly, a allai hyn wir nodi dechrau diwedd dim ond gallu cyfathrebu â phobl nad ydynt yn siarad Saesneg trwy ddysgu iaith arall? Nid wyf yn credu hynny, ond wrth roi rhywfaint o feddwl i hyn dyma 5 ffaith iaith orau Gemau Olympaidd Llundain 2012:

  1. Ffrangeg yw iaith gyntaf y Gemau Olympaidd trwy garedigrwydd tad sefydlol y Gemau Olympaidd modern, Pierre de Coubertin ac o ganlyniad bydd arwyddion a phasiantri yn ddwyieithog a chynhelir seremonïau medalau yn gyntaf yn Ffrangeg ac yna yn Saesneg.
  2. Nodwyd sgiliau iaith fel un o 10 prif ofyniad gwirfoddolwyr yn y Gemau Olympaidd.
  3. Dywed rhai amcangyfrifon y bydd hyd at 180 o wahanol ieithoedd yn cael eu cynrychioli yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012.
  4. Mae cannoedd o wahanol gymunedau ethnig yn Llundain yn unig sydd i gyd yn siarad tua 300 o ieithoedd.
  5. Nid cyfieithwyr a dehonglwyr proffesiynol yn unig a fydd yn darparu sgiliau iaith yn ystod y Gemau Olympaidd - mae angen goresgyn rhwystrau iaith ym mhob maes o werthu tocynnau ac arlwywyr i'r gweithwyr gwasanaethau brys a thrafnidiaeth gyhoeddus, a dyna pam mae London Underground eisoes wedi dechrau gwneud hynny ymgorffori ieithoedd yn ei bolisïau hyfforddi a recriwtio.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab