Gwasanaethau Iaith Busnes BLUNDER CYFIEITHU CYNGOR CASNEWYDD Adroddodd y Western Mail yr wythnos diwethaf ar a arwydd ffordd yng Nghasnewydd, 'dim mynediad i hyfforddwyr', cyfieithwyd hynny fel Dim solas ar o ychwanegolwyrwyr, gwahardd mynediad i goetsys chwaraeon, yn hytrach na bysiau. Mae'n ymddangos nad oes croeso i Warren Gatland yng Nghasnewydd!

 

Nid dyma'r tro cyntaf i gamgymeriad o'r math gael ei wneud. Mae Sgymraeg yn air newydd a fathwyd yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf sy'n golygu 'Cymraeg ddrwg'. Casglwyd cymaint o enghreifftiau nes bod llyfr newydd wedi'i gyhoeddi'n ddiweddar yn casglu'r enghreifftiau 'gorau' neu 'waethaf'. Y ddelwedd ar y llyfrefallai mai clawr yw un o'r 'Sgymraegs' mwyaf adnabyddus. Nid oes a wnelo'r cyfieithiad Cymraeg â cherbydau nwyddau trwm ond yn hytrach ateb y tu allan i'r swyddfa i'r cyfieithydd. Roedd arwydd enwog arall yn dangos 'beicwyr dismount' yn Saesneg ond llid y bledren, dymchaith (gwelliant cystitis) yn Gymraeg. Mae llawer o siaradwyr Cymraeg sy'n wynebu arwyddion dwyieithog erchyll yn cael eu gadael yn rhwygo rhwng chwerthin a chrio, gan fod yn ddiolchgar bod gan ein hiaith bellach fwy o welededd nag erioed o'r blaen, ond roeddent yn troseddu bod y Gymraeg mor ddrwg yn cael ei goddef. Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn brysur yn tynnu lluniau o arwyddion a phosteri idiotig tebyg ac mae llawer ar gael ar wefannau fel Flickr.

 

Archwiliais y drafodaeth 53 tudalen ar fforwm Cymraeg Maes-e i geisio darganfod beth sy'n mynd mor anghywir â'r cyfieithiadau hyn. Er bod yr enghreifftiau uchod yn ôl pob tebyg yn deillio o ddiffyg prawfddarllen ac o bosibl hefyd ddiffyg synnwyr cyffredin, ymddengys bod llawer o'r enghreifftiau gwaethaf yn cael eu hachosi gan ddefnydd anghymwys o eiriadur neu maent o wefannau cyfieithu, gan brofi er y gall technoleg fod yn fendigedig offeryn i gynorthwyo cyfieithu, bodau dynol sy'n gallu deall y cyd-destun yw'r unig gyfieithwyr da o hyd.

 

Rheoli bwyty yn nhref yr Wyddgrug (Yr Wyddgrug yn Gymraeg) i'w canmol am eu penderfyniad i godi arwydd yn croesawu siaradwyr Cymraeg i'r dref ar gyfer yr Eisteddfod, ond mae'n drueni iddo ddarllen Croeso i'r Llwydni (Croeso i'r Mildew).

 

Mae rhai enghreifftiau yn deillio o wallau teipio, er enghraifft honnir bod gan reolwr mewn siop adrannol yng Nghaerdydd y gair preseb (preseb) ar ei fathodyn. Mae oriel wylio wedi'i rendro yn Gymraeg nid fel orielach ond fel oriel wylo (oriel grio). Dylai'r arwydd 'cadw allan' fod yn 'cadwch allan' yn Gymraeg, ond mae 'c' wedi ei weld yn lle 'd' yn 'cadwch', y byddaf yn gadael ichi ddyfalu ei ystyr. Gydag eraill mae hepgor gair neu ddau yn arwain at newid ystyr gyda thafarn yng Nghaerdydd yn dangos 'Fire Exit Only' yn Saesneg a Allanfa Dân Unig (Allanfa Dân Unig) yn Gymraeg. Roedd arwydd arall yng Nghaerdydd yn cyfarwyddo siaradwyr Saesneg i edrych yn iawn tra bod siaradwyr Cymraeg i edrych i'r chwith.

 

Mae gan siop lyfrau De Cymru sualythyr (llythyr argymhelliad) ar yr arwydd ar gyfer yr adran gyfeirio. Mae gan sefydliad arall faire am eich ynni (diolch am eich arfer) am 'diolch am eich arfer'. Cyngor Llelon yn wir yn golygu 'cyngor cyfreithiol' ond yn yr ystyr o gyfreithlon, nid yn yr ystyr 'yn gysylltiedig â'r gyfraith'. Morlollun Llywelyn mae arddangos mewn arddangosfa yn golygu 'sêl swyddogol Llywelyn' ond honnir bod ganddo gi ffyddlon, nid mamal môr. Modrwywch am drafod ar boster mewn gorsaf heddlu yn cyfarwyddo siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio modrwy, fel modrwy briodas, i gael help. Oedolion pryd cyfeilio (oedolion sy'n cyd-fynd ag offerynnau cerdd) yn gyfieithiad o 'oedolion sy'n cyfeilio' ond mae'n debyg nad dyna a olygwyd yn wreiddiol. Dibwys Ffrwythau Mae (ffrwythau dibwys) yn gyfieithiad eithaf rhyfedd o 'ffrwythau treiffl' fel y mae natur tawedog (o natur dawel) o 'warchodfa natur' a traeddod UCI (Cymhlethdod UCI) o 'gymhleth UCI'. Efallai y bydd y gorchymyn yn synnu siaradwyr Cymraeg ymostyngwch (byddwch yn ymostyngol) wrth geisio cyflwyno ffurflen ar y rhyngrwyd, wedi'i baffio gan sibuon (amheuon) ar gyfer y cownter 'amheuon' yn y maes awyr ac wedi'i ddrysu'n llwyr gan baladr ond ('baladr' yw staff gwaywffon, ac yna'r gair Cymraeg am 'ond') ar gyfer ystafell sydd wedi'i chadw ar gyfer gweithwyr.

 

Er mwyn osgoi 'Sgymraeg', gall Gwasanaethau Iaith Busnes eich helpu gyda'ch anghenion cyfieithu Cymraeg. Cyfieithwyr proffesiynol, cymwys sy'n cyflawni ein holl gyfieithiadau ac mae ieithydd annibynnol yn darllen prawf. I gysylltu â ni, gollyngwch e-bost atom neu rhowch alwad i ni, ond peidiwch â cheisio troelli'ch cylch priodas.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab