Gwasanaethau Iaith Busnes Cyfieithiad Newydd o'r Beibl Ar Gael Cyfieithiad Newydd o'r Beibl

Llyfr Mwyaf Cyfieithiedig y Byd

Y Beibl yw llyfr sydd wedi'i gyfieithu fwyaf yn y byd - ar hyn o bryd mae mwy na 530 o fersiynau iaith wahanol o'r Beibl llawn, gyda rhai adrannau o'r testun wedi'u cyfieithu i filoedd yn fwy o ieithoedd. Mae hynny'n golygu bod gan o leiaf 5 biliwn o bobl fynediad i'r testun llawn yn eu hiaith frodorol, a gall bron y boblogaeth gyfan ddarllen peth rhan ohono yn eu mamiaith. Ond y fersiwn ddiweddaraf i gael ei rhyddhau yw un ar gyfer y plant. Mae wedi ei gyfieithu i emojis, hy y symbolau a ddefnyddir i ddisodli geiriau go iawn mewn negeseuon testun, lle mae Duw yn wyneb hapus gyda halo.

 

Emoji Sunglassess-Smiley-Face (Gyda Halo!)

Mae'r awdur, a elwir yn emoji wyneb sbectol haul yn unig, yn honni mai nod y cyfieithiad nofel hwn oedd denu darllenwyr newydd a gwneud y testun yn fwy hawdd mynd ato trwy chwalu ei ddwysedd. Deilliodd y cysyniad gwreiddiol o'r syniad o drydar penillion o'r Beibl. Ar Twitter, dim ond 140 nod sydd gan ddefnyddwyr i bob 'trydar', felly mae'n rhaid iddynt fod yn gryno yn eu negeseuon. Roedd awdur y Beibl emoji yn gobeithio cyddwyso penillion i apelio at y genhedlaeth iau - y rhai oedd wedi arfer derbyn gwybodaeth maint brathiad a gyda ffafriaeth ar gyfer cyfathrebiadau ar sail delwedd.

Er bod pob un o'r 66 llyfr wedi'u cyfieithu ar gyfer y fersiwn newydd, mae mwyafrif y geiriau Saesneg gwreiddiol yn dal i fod yn bresennol, tra bod emojis yn cael eu defnyddio ar gyfer geiriau allweddol fel 'llyfr', 'heddwch' a 'daear'. Gobaith defnyddio emojis yw darparu ffordd hwyliog o rannu'r efengyl; mae pob un o'r 66 llyfr o Fersiwn King James o'r Beibl wedi'u llenwi â chymeriadau emoji a bratiaith rhyngrwyd.

Mae'r cyfieithiad modern wedi'i ddiweddaru 3,300 tudalen ar gael i'w brynu nawr ar iTunes ac mae'n gydnaws â llwyfannau Apple yn unig, er bod pytiau amrywiol ar gael ar gyfrif Twitter @BibleEmoji.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab