Gwasanaethau Iaith Busnes Rhestr Fer Newydd Yn Datgelu Troseddwyr Gwaethaf Iaith Saesneg Pan fydd cwmni neu unigolyn yn amlwg, byddai rhywun yn disgwyl iddynt hwy, neu o leiaf eu hasiantaeth farchnata, gynghori yn erbyn defnyddio gramadeg gwael. Yn anffodus, mae'n amlwg nad yw hyn yn wir, gan fod sefydliadau adnabyddus fel y GIG a Tesco wedi'u henwi ymhlith y troseddwyr gwaethaf am ddefnyddio gramadeg gwael.

 

Yn ddiweddar, rhyddhaodd Academi Idler, y gwyddys ei fod yn cynnig ystod eang o gyrsiau o wyddoniaeth i ysgrifennu creadigol a thu hwnt, y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Gramadeg Drwg 2014. Ddim yn glod y byddai unrhyw un yn llygad y cyhoedd yn chwilio amdano, gan fod y rhestr fer yn cael ei disgrifio fel rhestr o sefydliadau ac unigolion, a ddylai, yn ôl pob tebyg, wybod yn well, sy'n defnyddio'r iaith Saesneg yn anghywir yn rheolaidd.

 

Ar frig y rhestr, mae’r cawr groser Tesco yn cael ei gablu am bechodau ar eiriad pecynnu, er enghraifft disgrifio diod ffrwythau fel “mwyaf blasus” ac uchod “llai” o blaid “llai” ar becynnu meinwe yn y slogan “Same Moethus. Llai o Lorïau ”. Heb amheuaeth, bydd y gwallau iaith cyhoeddus hyn yn peri cryn bryder i'r rhai sy'n gwerthfawrogi'r iaith Saesneg.

 

Mae'r GIG wedi cael ei dynnu i fyny sawl gwaith ar gyfer defnyddio'r collnod yn anghywir ar lythyrau apwyntiad ac ar gyfarwyddiadau o amgylch cyfleusterau: “Mae arwyddbyst i'r Ystafelloedd yn glir”.

 

Mae Swyddfa Gyrfaoedd Byddin Prydain hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer eu defnydd o “rydych chi” yn lle “eich” ar arwydd a galwyd yr AS Tristan Hunt allan yn Nhŷ’r Cyffredin am ei ddefnydd o ramadeg gwael, gan ennill iddo safle ar y rhestr gywilyddus. Roedd trosedd Hunt yn erbyn gramadeg, a amlygwyd gan neb llai na Michael Gove, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg, yn canolbwyntio ar “dactoleg a gwallau eraill”, er enghraifft y defnydd o “ddatblygiad proffesiynol parhaus parhaus”.

 

Efallai mai’r cofnod mwyaf digalon ar y rhestr fer yw cofnod ein hysgolion cynradd ym Mhrydain Fawr ein hunain, y sicrhawyd eu lle ar gyfer gwallau gramadeg “niferus ac amrywiol” sy’n cynnwys yr enghraifft ganlynol, lle mae “are” yn cael ei ddefnyddio yn lle “ein” ar gae chwarae arwydd sy'n darllen: “Rydyn ni i gyd yn golchi dwylo ar ôl chwarae yn y pyllau tywod”.

 

Fodd bynnag, o bosibl, mae'r camgymeriad atalnodi mwyaf anffodus yn y wybodaeth farchnata ar gyfer cadwyn gaffi: “Blas gwych ar ei ffordd”. Yr eironi yw bod y gadwyn gaffi yn cael ei galw Collnod!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab