Diwrnod Cenedlaethol Gweithwyr LlawryddGwasanaethau Iaith Busnes Diwrnod Cenedlaethol Llawrydd Cenedlaethol

H.

yn BLS rydym yn gweithio gyda gweithwyr llawrydd o bob cwr o'r byd yn ddyddiol. Mae'n ymddangos yn briodol, felly, ein bod ni'n tynnu sylw at y 4th Diwrnod Cenedlaethol Llawrydd Cenedlaethol yn cael ei gynnal eleni ddydd Mercher 21st Tachwedd. Mae'r diwrnod, a drefnir gan y Grŵp Contractwyr Proffesiynol (PCG) sydd ar hyn o bryd yn cefnogi rhai o 1.6 miliwn o weithwyr llawrydd amcangyfrifedig y DU (neu 1 o bob 20 o bobl sy'n gweithio) yn cael ei nodi gan ryddhau cyfres o ffilmiau byr sydd wedi'u cynllunio i dynnu sylw at waith gweithwyr llawrydd. . Mae PCG yn gobeithio rhagori ar eu record y llynedd o gyrraedd 6.5 miliwn o bobl gyda’u hadnoddau a’u digwyddiadau ar-lein i dynnu sylw at yr hyn a elwir yn drydedd ffordd o weithio ac y dywed rhai sy’n cyfrannu’n sylweddol at yr adferiad economaidd.

Mae manteision ac anfanteision llawrydd yn glir: ymhlith eraill, yr oriau gwaith hyblyg a'r lleoliad y mae'n rhaid eu cydbwyso yn erbyn diffyg (potensial) incwm cyson. Heddiw, fodd bynnag, ar hyn, Diwrnod Cenedlaethol y Gweithwyr Llawrydd, gadewch inni edrych ar rai ffeithiau diddorol am y diwydiant llawrydd a allai fod yn syndod i chi:

- Rhwng 2008 a 2011 bu cynnydd o 12% yn nifer y gweithwyr llawrydd yn y DU (mewn amryw broffesiynau) ac mae'r sefyllfa'n debyg ar draws y pwll; yn gynharach eleni adroddodd The Guardian fod un o bob tri gweithiwr yn yr UD yn gweithio ar eu liwt eu hunain - mae hyn yn cyfateb i 42 miliwn o weithwyr enfawr.

- Amcangyfrifir bod 1.6 miliwn o weithwyr llawrydd Prydain yn cyfrannu oddeutu £ 82 biliwn i'r economi.

- Mae rhai pobl wedi awgrymu, yn enwedig yn ystod y dirwasgiad, bod cyflogwyr yn awyddus i weithio gyda gweithwyr llawrydd nag erioed o'r blaen gan ei fod yn caniatáu iddynt gyrchu'r sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnynt am y cyfnod penodol o amser y mae eu hangen arnynt.

- Mae un o bob tri chwmni yn defnyddio gweithwyr llawrydd bob wythnos ac mae 41% o gwmnïau'n bwriadu eu defnyddio yn ystod y 12 mis nesaf.

- Yn yr UD, amcangyfrifir y bydd y diwydiannau cyfieithu a dehongli rhwng 2010 a 2020 yn profi twf 42%.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab