Gwasanaethau Iaith Busnes Bellach mae Minecraft yn cael ei Ddefnyddio i Ddysgu Iaith Mae yna lawer sy'n honni bod gorddibyniaeth ein cymdeithas heddiw ar hapchwarae a chymdeithasu ar-lein yn fflach ar yr iaith ysgrifenedig a llafar, ac eto mae'n ymddangos bod y defnydd o gyfryngau digidol wedi gwella dysgu ieithoedd mewn gwirionedd. Bellach mae nifer o gymwysiadau ffôn clyfar ac offer ar-lein yn cael eu defnyddio i hwyluso dysgu ieithoedd ychwanegol, ac mewn symudiad clyfar mae Minecraft hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn addysg iaith.

Dyluniwyd Minecraft yn wreiddiol gan y rhaglennydd o Sweden, Markus Persson. Datblygodd y gêm yn gyflym ac fe’i cyhoeddwyd gan Mojang; gellir ei fwynhau nawr ar draws nifer o ddyfeisiau, o liniaduron a chyfrifiaduron personol i gonsolau gemau a thabledi. Mae'r gêm ei hun yn caniatáu i ddefnyddwyr adeiladu unrhyw nifer o strwythurau a chystrawennau gan ddefnyddio blociau adeiladu gweadog. Mae hyn yn swnio'n ddigon syml, yn hytrach fel dewis arall digidol i Lego; fodd bynnag, mae'r gêm yn llawer mwy datblygedig gyda chwaraewyr yn gallu creu cylchedau, adeiladu peiriannau gweithio ac, wrth gwrs, chwythu pethau i fyny.

Ni ellid bod wedi rhagweld poblogrwydd dwys y gêm indie cwlt hon, gyda phlant mor ifanc â phump yn ei mwynhau ochr yn ochr â dynion a menywod sydd wedi tyfu.

Mae athro Saesneg a myfyriwr iaith PhD, James York, wedi cymryd ei ymchwil iaith a dysgu ei hun gam ymhellach na'r mwyafrif trwy ddefnyddio Minecraft i ddysgu'r iaith Japaneaidd ar-lein. Gan ddefnyddio gweinydd pwrpasol Minecraft, mae dosbarth York (sy'n galw eu hunain yn Glowyr Kotoba) yn defnyddio nifer o wahanol strwythurau o fewn y gweinydd a'u byd Minecraft i ddysgu sgiliau iaith gwerthfawr, deall a mwy.

Er enghraifft, mae un strwythur o'r enw'r Palas Iâ yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfathrebu yn Japaneaidd fel y gallant symud o gwmpas nifer o blatiau pwysau heb gamgymeriad. Byddai gwneud camgymeriad a chamu ar y plât anghywir yn achosi ffrwydrad rhithwir, gan “ladd” y cymeriad y byddai angen iddo ddechrau eto. Mae strwythur arall yn ymgorffori nifer o ymarferion iaith yn glyfar yn y chwarae gêm, sy'n annog myfyrwyr Efrog i siarad a darllen Japaneg fel grŵp.

Dywedodd York wrth gyfwelwyr iddo ymddiddori mewn dulliau ar-lein o ddysgu iaith ar ôl ymuno â gweinydd o Japan i chwarae World of Warcraft yn 2006. Roedd wedi archwilio nifer o gemau ar-lein a rhith-fydoedd ond roedd o'r mwyafrif yn rhy anrhagweladwy, yn anoddach i'w reoli ac nid fel preifat neu mor hawdd ei drin yn offeryn dysgu â Minecraft.

Er ei bod yn sicr yn wir bod y defnydd o destun siarad, cyfryngau cymdeithasol ac iaith hapchwarae wedi ymdreiddio i leferydd ac ysgrifennu bob dydd, ni all neb wadu bod defnyddio llwyfannau fel Minecraft yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr o ran dysgu ieithoedd.

Mae nifer yr arddulliau dysgu sefydledig wedi tyfu yn ystod y blynyddoedd diwethaf gyda mwy a mwy o bobl yn edrych i fanteisio ar dechnolegau modern i annog eraill i ddysgu ieithoedd. Gallai dull arloesol Efrog o ddefnyddio platfform gêm poblogaidd a gydnabyddir yn fyd-eang fod yn ddechrau chwyldro cwbl newydd mewn cyrsiau iaith ar-lein.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab