Gwasanaethau Iaith Busnes Atgofion o Assistante Ffrengig Darllenais yn ddiweddar fod dyfodol y Cyngor Prydain's Cynorthwyydd Iaith roedd y cynllun yn ansicr, ar ôl cael ei achub unwaith yn barod y llynedd. Pa drueni fyddai hynny! Mae mesurau cyni yn cael eu gweithredu ym mhobman ledled Ewrop ac ni fyddwn yn synnu pe bai toriadau tebyg, neu eisoes wedi'u cyflwyno, ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Mae gen i atgofion melys iawn o'r naw mis a dreuliais yn Swydd Caergrawnt, yr holl flynyddoedd yn ôl, fel a Assistante Ffrengig. Ar ôl fy Cyfieithu Diploma yn Ffrainc, gweithiais am chwe mis yng Nghaerloyw fel cyfieithydd dan hyfforddiant a phenderfynais wneud cais am Gynorthwyydd i ymestyn fy arhosiad yn y DU a gwella fy ngwybodaeth am bopeth Prydeinig, gan ennill ychydig o arian ar yr un pryd. Fe wnes i ddysgu 12 awr yr wythnos, mewn dwy ysgol gynhwysfawr wahanol, cefais gyflog cymedrol i ddod â fi heibio a digon o amser rhydd i archwilio'r ardal, mynd i weld y bobl, dod i adnabod y bobl leol a'r diwylliant a gwneud rhywfaint o ymchwil i'm Traethawd MA o fewn muriau difrifol coleg yng Nghaergrawnt a llyfrgell y Brifysgol.

Dod i ddeall y Prydeinwyr addysg roedd y system yn brofiad amhrisiadwy. Fe wnes i ddysgu grwpiau bach o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 11, felly o ddarganfod iaith newydd (prin bod clybiau iaith ysgolion cynradd yn bodoli bryd hynny) i TGAU lefel. Fe wnes i hefyd drefnu ac arwain dau glwb ar ôl ysgol: un “Ffrangeg Hwyl” ar gyfer y disgyblion iau, a gweithdy adolygu ar gyfer y Ffrangeg Myfyrwyr TGAU. Roedd y ddau ohonyn nhw'n llwyddiannus iawn ac yn bresennol yn dda.

I unrhyw fyfyriwr iaith, y flwyddyn dramor heb os yw uchafbwynt y radd, pan mae rhywun wir yn gorfod gafael yn yr iaith. Gyda'r agwedd gywir, yr ymrwymiad a'r gwaith caled, mae'n gyfle mewn gwirionedd i ddatblygu meistrolaeth ragorol ar yr iaith, ond hefyd i ddeall psyche y genedl a dod yn gyfarwydd â'r diwylliant a'r arferion. Oes, gall fod yn anodd cael eich trochi yn sydyn mewn man lle nad ydych chi'n adnabod unrhyw un, lle gallech chi gael eich temtio i ail-greu microcosm cenedlaethol, a phan nad ydych chi efallai'n rhagori yn y iaith lafar i ddechrau. Fodd bynnag, yn onest nid wyf yn credu y bydd astudio o ddarlithoedd, llyfrau a DVDs byth yn gallu cyd-fynd â hyn a byddwch yn dysgu cymaint amdanoch chi'ch hun hefyd, ac yn datblygu dyfeisgarwch. Felly fy nghyngor i unrhyw fyfyriwr iaith, os na allwch gael cyllid gan y Cyngor Prydeinig mwyach, fyddai ceisio dod o hyd i ffyrdd eraill o dreulio ychydig fisoedd da dramor - naill ai trwy ddod o hyd i profiad Gwaith lleoliadau, gwirfoddoli gwaith (lle darperir llety a bwyd yn aml), au-pair lleoliadau neu Erasmusprifysgolion wedi'u hariannu yn aros. Fel arall, cysylltwch â'ch lleol gefeillio cymdeithas. Mae yna ffordd bob amser!

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab