Gwasanaethau Iaith Busnes Melanie Walters yn fuddugol yn her Gymraeg S4C Cariad @ Iaith / Love4language

llun gan y BBC, rhes gefn lr Colin Charvis, Josie d & #39; Arby, Lembit Öpik, Matt Johnson, Rhys o GLC Rhes flaen lr Helen Lederer, Melanie Walters, Sophie Evans

 

Rydym ni adroddwyd yn ddiweddar ar raglen deledu realiti S4C, cariad @ Iaith (love4language), yn cynnwys wyth o enwogion a anfonwyd i safle eco-wersyll yng ngorllewin Cymru ar gyfer gwersi Cymraeg dwys ynghyd â gweithgareddau awyr agored.

Derbyniodd Melanie Walters, sy'n chwarae rhan Gwen yn 'Gavin a Stacey' y nifer fwyaf o bleidleisiau gan gyd-fyfyrwyr a thiwtoriaid i gydnabod ei hymdrechion dros wythnos y cwrs. Daeth y cyflwynydd teledu Josie d'Arby yn ail.

Cyflwynwyd y wobr gan Janet Street Porter, y gyfres flaenorol 'dysgwr amharod a atgoffodd y gwylwyr ei bod hi'n' hanner f ****** Cymraeg 'a'i hatgofion parhaol o'r cwrs oedd' pryd pum seren '(gwesty pum seren) a 'tacsi'.

Roedd sylwebyddion a gwylwyr yn gadarnhaol am y gyfres, gan ddatgan ei bod yn llwyddiant o ran gwerth adloniant ac fel ffordd o harneisio diwylliant enwogion i ysbrydoli mwy o bobl i ddysgu Cymraeg.

Defnyddiwyd dulliau addysgu arloesol, gan gynnwys Cyfanswm Ymateb Corfforol lle roedd y pwyslais ar ddeall, yn hytrach na siarad. Gofynnwyd i'r myfyrwyr ddynwared yr athro a dysgu trwy symud. Cymerodd yr enwogion y dull hwn fel hwyaid i ddyfrio, ond byddai'n ddiddorol gweld sut y gallai unigolion mwy swil ymateb i'r un technegau.

Nid oedd y gweithgareddau a gynhwyswyd yn y cwrs yn allgyrsiol, ond yn hytrach yn rhan annatod o'r broses addysgu ac yn cynnwys prynu dafad yn y mart, gwisgo i fyny (cymerodd y chwaraewr rygbi Colin Charvis ran trwy wisgo ffrog), siarad â'r wal, siarad â gorila, dringo coed, canŵio, gwylio adar, abseilio, y canu gorfodol mewn tafarn a chrwyn a diberfeddu cwningen.

Roedd y cyfranogwyr enwog i gyd yn llawn brwdfrydedd am eu profiad. Cyhoeddodd y cyn AS Lembit Öpik, cyn-filwr o'r mathau hyn o raglenni, y gall 'teledu realiti ddod â'r gorau mewn pobl allan ac addawodd i fod yn rhugl erbyn y Nadolig. Dywedodd Josie d'Arby fod yr wythnos wedi bod yn 'drawsnewidiol' tra dywedodd y gantores Sophie Evans ei fod yn brofiad y byddent i gyd yn ei gofio am byth.

Mae'r rhaglenni ar gael gydag isdeitlau ar Gwefan S4C, ond os byddai'n well gennych fentro'ch hun, cysylltwch â BLS i drafod ein hystod eang o cyrsiau, yn ddwys neu fel arall, wedi'i deilwra i'ch anghenion penodol (mae croen cwningen, wrth gwrs, yn ddewisol).

 

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab